SGK TEŞVİKLERİ VE SİGORTA TEŞVİK SİSTEMİ

12-Jun-2024 / 3174

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) kayıtlı sigortalı istihdamının arttırılması, kadınlar, gençler ve engelliler gibi dezavantajlı grupların istihdamının arttırılması, bölgesel, büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların özendirilmesi, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması, vasıflı iş gücü oluşturmak adına işverenlere sunmuş olduğu bir takım teşvik uygulamaları bulunmaktadır.

Bu uygulamalar zorluğu nedeniyle birçok işveren tarafından yeterince kullanılamamaktadır. Birçok SGK teşvik indiriminin kazandırmış olduğu maliyet avantajının getirisi çok büyük olmakla birlikte bilgi eksikliği, tespit zorluğu ve uygulanmasındaki karmaşıklıktan ötürü yararlanılmak istenilmesine rağmen yararlanılmayan çeşitli teşvikler bulunmaktadır.

2 Şubat 2018 tarihinde Bakanlar kurulunun TBMM'ye sunduğu 75 maddelik Torba Kanun tasarısında  işverenlere kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirim şartlarını sağlamasına rağmen söz konusu indirimlerden yararlanamamış işverenlere geçmişte birikmiş olan SGK teşvik tutarlarını geri alma imkanı getiriliyor!

SGK Teşvikine konu olan indirimlerden bazıları;

  • Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararlar Uyarınca Uygulanan Teşvik
  • İşsizlik Ödeneği Alanların İstihdamı Halinde Uygulanan Prim Teşviki
  • Genç, Kadın Ve Mesleki Belge Sahibi Olanların İstihdamına Yönelik Teşvik
  • İşbaşı Eğitim Programını Tamamlayanların İstihdamına Yönelik Teşvik
  • İşveren Desteği
  • Kültür Yatırımları Ve Girişimleri Hakkında Uygulanan Sigorta Primi Teşviki
  • Engelli Sigortalıların İstihdamına Yönelik Teşvik
  • Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerine İlişkin Teşvik
  • Malullük, Yaşlılık Ve Ölüm Sigortası Isıveren Hissesinden 5 Puanlık İndirim

İşverenlere geçmiş dönemlerde yararlanmadıkları prim indirimi teşviklerinden geçmişe dönük yararlanılması için kanunun yürürlük tarihini takip eden aybaşından itibaren en geç bir ay içinde başvuru yapmaları gerekmektedir.

Prim teşvik iadenizi alırken dikkat edilmesi gereken husus geçmiş dönemlerde yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirim tutarlarını hatasız tespit ettirmek ve doğru bir şekilde belgelendirmektir. Geçmiş döneme ait iade teşvik alacaklarının firmamız AKKAŞ GROUP tarafından ücretsiz olarak hesaplanarak firmanıza yazılı rapor olarak teklifimiz ile beraber sunulacaktır.

Alacaklarınıza teşvik primlerinize ait;  aylık prim ve hizmet belgelerinin düzenlenmesinin zorluğu göz önüne alınarak, hak kaybına uğranılmaması amacıyla, iade teşvik alacaklarına ilişkin hazırlıkların, firmamız AKKAŞ GROUP uzman ekibi tarafından bir an önce yapılabilmesi için başvurunuz.

 Sigorta Teşvik Sistemi ile Akkaş Group kendi bünyesinde oluşturduğu altyapı ve uzman kadrosu ile firmaların maksimum düzeyde teşvikten yararlanmalarını sağlamaktadır.  Sigorta teşvikleri uzmanlık isteyen bir iş koludur. Özellikle bu işlemlerin mutlaka manuel bir gözle incelenerek en doğru en sağlıklı bir yöntem ile firmalara bilgilendirme yapılmasını Akkaş sağlamaktadır. 

Etiketler:

10 dakika da SGK'dan ne kadar alacağınız olduğunu öğrenin

Ücretsiz Analiz

Yukarı