• blog_2.jpg

İNSAN KAYNAKLARI

Akkaş Group İnsan Kaynakları Bölümü, Şirketin hedef ve stratejileri doğrultusunda grup çatısı altındaki şirketlerimize değer katan, kaliteli, kurum kültürümüze uygun personel alımlarını gerçekleştirmek; bu gücün en verimli şekilde değerlendirilmesini sağlamak için başarıyı temel alan İnsan Kaynakları uygulamalarını yürütür.


Şirketimize doğrudan iş başvurusunda bulunmak için ik@akkasgroup.com e-posta adresine özgeçmişinizi gönderiniz.


İnsan Kaynakları Misyon ve Vizyonumuz


MİSYON
Akkaş Group şirketlerimizin hedef ve stratejileri ile uyumlu sistemler yaratarak, uygulayarak ve sürekli iyileştirerek; insan kaynağı aracılığıyla sürdürülebilir rekabet avantajı yaratılmasına katkı sağlamak.


VİZYON
Akkaş Group şirketlerimizin kalıcı ve sürdürülebilir başarısı için; iş sonuçlarına etki eden, değer katan ve kuruma bağlılığı yüksek insan kaynağına sahip olmak.

 

İnsan Kaynakları Politika ve Stratejilerimiz

Akkaş Group şirketlerimizin kurumsal büyüme hedeflerini destekleyecek şekilde;

  • Değerlerimizi paylaşan, doğru işgücünü Topluluğa kazandırmak,
  • Bilgi seviyesi ve deneyimi ile örnek gösterilen, faaliyet alanında uzmanlaşmış çalışanlar yetiştirilmesine destek olmak,
  • Çalışanlarımızı ödüllendirirken, iş büyüklüğü, işe katkı, bilgi/beceri ve yetkinlikler ile performanslarını dikkate alan, günün koşullarına uyum sağlayan, adil ve tutarlı bir ücretlendirme sistemi uygulamak,
  • Sürekli ve yüksek performans kültürünün kurumda yerleşmesini sağlamak,
  • Topluluk çalışanlarının yurt içinde ve yurt dışında; uygun zamanda, uygun lokasyonda ve uygun pozisyonda görev almalarını sağlayacak araçları oluşturmak ve geliştirmek,
  • Topluluğun sektördeki konumunu güçlendirmek amacıyla değişime ve gereksinimlere hızla adapte olabilecek bir organizasyonel yapıyı sürekli geliştirmek,
  • Global fırsatlar yaratarak, zengin iş deneyimine sahip yöneticiler ve yönetici adaylarını yetiştirmek ve dolaşımını sağlamak

Çalışanlarımızın sahip olması gereken değerler;

Müşteri Odaklılık

Müşteriyi ve ihtiyaçlarını, yapılan her işin temel odağı haline getirmek; verimli ve kaliteli iletişimi sağlamak, sunmak ve korumak.

Güven Yaratmak

Bireyin ve organizasyonun niyetlerine güven duyulmasını sağlayacak şekilde diğer kişilerle etkileşime girmek.

Sürekli Öğrenmek

Aktif bir şekilde yeni öğrenme alanları keşfetmek, düzenli olarak öğrenme fırsatları değerlendirmek, yeni kazanılmış bilgi ve becerileri uygulamalı olarak kullanabilmek.

Sonuç Odaklılık

Kendisi ve diğer kişiler için yüksek performans standartları koymak; hedeflere ulaşmak veya geçmek için engellerin kararlı bir şekilde üstesinden gelmek ve aynı zamanda hedefe ulaşma sürecinden tatmin duymak; ekip arkadaşlarını yüksek standartlar koyma ve devamlılığı sağlama konusunda cesaretlendirmek. 


Sorumluluk ve Takip Bilinci

Müşteri ile iletişim sağlandıktan sonra işi düzenli ve sistematik şekilde takip etme sorumluluğunu üstlenmek.


10 dakika da SGK'dan ne kadar alacağınız olduğunu öğrenin

Ücretsiz Analiz

Yukarı