SGK ve İŞKUR Teşviklerinin İşverenler Açısından Önemi

12-Jun-2024 / 114

 

İşverenler için işe alım maliyetlerini azaltmak ve istihdamı teşvik etmek amacıyla Türkiye'de çeşitli kurumlar tarafından sunulan teşvikler, işletmelerin stratejik planlamalarında önemli bir rol oynamaktadır. Özellikle Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve İşkur (Türkiye İş Kurumu), işverenlere sağladıkları teşviklerle istihdamı artırmaya ve işsizliği azaltmaya çalışmaktadırlar. Bu makalede, SGK ve İŞKUR'un sağladığı teşviklerin detaylarına ve işverenlerin bu teşviklerden nasıl yararlanabileceklerine odaklanacağız.

SGK teşvikleri, işverenlere çeşitli teşvikler sunarak sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamayı ve istihdamı teşvik etmeyi amaçlar. Bu teşvikler genellikle işverenlerin prim ödemelerini azaltarak maliyetleri düşürmeyi hedefler. İşverenlerin SGK teşviklerinden farklı sınıflara ayrılmaktadır.

İşe alma teşvikleri; işverenlere belirli koşulları sağladıkları takdirde yeni işe aldıkları çalışanlar için prim teşvikleri sunar. İşverenlere çalışanları işe almaları veya istihdamı artırmaları için sunulan çeşitli teşviklerdir. Özellikle genç işsizler, engelliler, kadınlar ve dezavantajlı gruplardan işe alınan çalışanlar için bu teşviklerden yararlanılabilir. Bu teşvikler genellikle ekonomik, vergisel veya diğer türden mali avantajlar sağlar ve işverenlerin işgücü piyasasına daha fazla katılımını teşvik eder. İşe alma teşvikleri vergi indirimleri, devlet destekli istihdam programları, eğitim ve beceri geliştirme teşvikleri, işe alım primi ve işgücü geliştirme ve destek programları şeklinde örneklendirilebilirler.

İşe alma teşvikleri, hem işverenlerin istihdamı artırmasına hem de iş arayanların istihdam edilme olasılığını artırmasına yardımcı olabilir. Bununla birlikte, etkili bir şekilde uygulanmaları için dengeli ve sürdürülebilir politikaların benimsenmesi önemlidir.

Yatırım teşvikleri; Belirli bölgelerde veya belirli sektörlerde yatırım yapacak işverenlere prim indirimleri ve vergi muafiyetleri gibi teşvikler sağlanır. Bu teşvikler, bölgesel kalkınmayı desteklemek ve ekonomik büyümeyi teşvik etmek amacıyla uygulanır. Bu teşvikler, bir ülkede yerel veya yabancı yatırımcıların iş yapma niyetlerini artırmak için sunulan çeşitli teşviklerdir. Bu teşvikler, genellikle ekonomik kalkınmayı teşvik etmek, istihdamı artırmak, teknolojik gelişimi desteklemek veya belirli sektörlerin büyümesini sağlamak gibi amaçlarla verilir. Vergi İndirimleri ve Muafiyetleri, Yatırım Teşvik Belgeleri, Altyapı ve Fasiliteleri, İşgücü Eğitimi ve Gelişim Teşvikleri ve Ar-Ge ve İnovasyon Teşvikleri yaygın yatırım teşviklerine örnek olarak gösterilmektedir.

Sigorta primi işveren teşviki; İşverenler, çalışanlarının sigorta primlerini düzenli olarak öderlerse, prim borçlarının belirli bir kısmı için indirimler veya yapılandırma imkanlarından yararlanabilirler.

İŞKUR Teşvikleri; işsizliği azaltmak ve istihdamı artırmak amacıyla çeşitli teşvikler sunar. İŞKUR teşvikleri genellikle işverenlerin işe alım ve eğitim maliyetlerini azaltarak istihdamı teşvik etmeyi hedefler. İşverenlerin İŞKUR teşviklerinden İşe Alım Desteği, Mesleki Eğitim Teşvikleri ve İşbaşı Eğitim programları gibi sınıflandırılan teşviklerden faydalanabilmektedirler.

SGK ve İŞKUR’ un sağlamış olduğu teşviklerden tam olarak yararlanabilmek için belirli koşulların yerine getirilmesi gerekir ve bu konuda uzman bir danışmandan destek almak faydalı olmaktadır.

 

Etiketler:

10 dakika da SGK'dan ne kadar alacağınız olduğunu öğrenin

Ücretsiz Analiz

Yukarı