SANAYİ SİCİLİNE KAYITLI İŞLETMELERİN DİKKATİNE - YILLIK İŞLETME CETVELİ

21-May-2024 / 1621

SANAYİ SİCİLİNE KAYITLI İŞLETMELERİN DİKKATİNE

 

6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu'nun 5'inci maddesi gereğince, sanayi siciline kayıtlı işletmeler; her yıl bir yıllık faaliyetlerini gösteren yıllık işletme cetvellerini takvim yılı sonundan itibaren en geç dört ay içinde bağlı bulundukları Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine bildirmek zorundadırlar.

Bu kapsamda; söz konusu zorunluluğu yerine getirmeyen işletmelere aynı Kanun’un 5’inci ve 9’uncu maddeleri uyarınca, 2024 yılı için belirlenen 8.322,00TL. (sekizbinüçyüzyirmiikiTürkLirası) idari para cezası uygulanacak olup, 2023 yılına ait yıllık işletme cetvellerinin 30 Nisan 2024 günü saat 24:00’a kadar elektronik ortamda bildirilmesi önem arz etmektedir.  

Sanayi Sicil Belgesine sahip işletmelerin Yıllık İşletme Cetveli bildirimlerini oluşabilecek yoğunluklar sebebiyle son günlere bırakılmadan yerine getirmesi önemle duyurulur.

Yıllık İşletme Cetveli girişine başlandığı halde “İl Müdürlüğüne Gönder” butonuna basılmayarak gönderme işlemi tamamlanmayan cetveller Kanun’un 5 inci maddesi gereği gönderilmemiş sayılacaktır. 

Konu ile alakalı işlemler için bizimle iletişime geçiniz.

Etiketler:

10 dakika da SGK'dan ne kadar alacağınız olduğunu öğrenin

Ücretsiz Analiz

Yukarı