İŞLETMELERE, GİRİŞİMCİLERE VE YATIRIMCILARA YÖNELİK, BİLGİ TRANSFERİNİ KOLAYLAŞTIRAN ONLİNE TEKNOLOJİ

12-Jun-2024 / 2498

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin her geçen gün daha önemli hale geldiği günümüz toplumunda ,
bilgiye ve bilginin aktarım hızına verilen önemde aynı hızda artmaktadır. Bilgi hiç kuşkusuz bu
teknoloji çağında toplumun en büyük hazinesi haline gelmiştir. Nasıl ki sanayi devrimi sonrası üretim
teknolojileri ön plana çıktıysa , bilgisayar teknolojilerinin gelişiminden sonra , bilgi önem olarak
zirveye yerleşmiştir. İletişim teknolojilerinin sürekli gelişmesi ve tüm dünyada yaygınlaşması ile
birlikte , bilgi dünyanın en ücra köşelerine kadar ulaşmıştır. Telgraf, telefon , televizyon ve hepsinden
önemlisi bilgisayarın icadı ile online teknolojiler tüm dünyada yaygınlaşmakla beraber bu
teknolojilerin kullanıcı sayısı da hızla artmaktadır.
Reel sektör , önce ulusal pazarda daha sonra uluslararası pazarda hedef kitle ile buluşturulmak
üzere yapılan üretimi piyasaya sürer. Yapılan bu üretimin pazarda alıcı bulabilmesi için belirlenmiş
olan bir hedef kitleye muhakkak ihtiyacı vardır. Hedef kitlesi olmadan yapılan bir üretim kesinlikle ve
kesinlikle boşa harcanmış zaman ve enerjiden başka bir şey değildir. Geçtiğimiz yıllarda bazı
uluslararası firmaların düştüğü durum bundan farklı değildir. İletişim teknolojileri , sahada yapılan
anket araştırmalarından müşterinin memnuniyetine kadar olan süreçte üreticiye fayda sağlar. Bu
sayede , üretici firma ne kadar stok yapacağından ve piyasaya ne kadar ürün sunacağına kadar
kararlarını net bir şekilde verir. Online iletişim ve çağrı merkezi hizmetleri ile müşterilerden gelen
geri bildirimler bilgi havuzunda toplanır ve ileride atılacak adımlar, verilecek kararlar bu bilgiler
ışığında olur. Günümüzde artık elbiseye göre insan yerine, insana göre elbise üretimi önem
kazanmıştır. Bu şu demektir, eskiden seri üretim yapan firmalar belli kalıplarda bir ürün üretir ve bu
ürünü insanların kullanımına sunardı. Şimdi ise bunun tam tersi bir durum söz konusudur; üretici
firmalar toplumdan gelen istek ve şikayetler ile ürünlerini ve üretim şekillerini değiştirip toplumun
beğenisine sunar. Tüm bu gelişmeler online iletişim ve çağrı merkezi hizmeti ile günümüz toplumunda
yer bulmuştur.
Konuyu biraz daha daraltıp ülkemizdeki KOBİ ‘ler üzerinden konuşacak olursak, KOBİ sürekli
büyümek ve gelişmek zorunda olan bir yapılanmadır. Gelişimin durduğu anda KOBİ daralma , dağılma
ve yıkılma aşamalarından sırasıyla geçecektir. Ülkemizdeki KOBİ’ler genel olarak yerel pazarda aktif
fakat uluslararası pazarda çok küçük paylara sahiptir. Bunun sebebi yeterli bilgi birikimi ve tecrübeye
sahip olmamalarıdır. Online iletişim ve çağrı merkezi hizmeti ile KOBİ’ler gelişmeler , fırsatlar ve
yeniliklerden haberdar olacak bu bilgiler sayesinde gelişimleri sürekli devam edip kurumsal yapıya
ulaşacaklardır. Ülkemizin ihracat hedefleri doğrultusunda , hiç şüphesiz KOBİ’lere büyük bir rol
düşmektedir. Hedeflerimizi yerine getirebilmek için, onlara profesyonel destekler verip gelişimlerini
sürekli hale getirmeliyiz. Online iletişim hizmetleri , KOBİ’lerin bir bütün halinde hareket etmelerine
ve sağlam bir yapılanma içinde olmalarına imkan sunacaktır. % 5-15 arasında değişen ihracat oranları
verilecek olan profesyonel destek ve tüm dünyadan sunulacak olan bilgi birikimi ile daha yukarılara
taşınacaktır.
Sonuç olarak, online iletişim ve çağrı merkezi hizmetleri ülkemizdeki ticari yapılanmayı daha güçlü
ve dünya üzerinde daha aktif bir hale getirecektir. Bilginin önemini şüphesiz hepimiz kabul ediyoruz
ve daha fazlasına ulaşabilmek için her an daha fazla çaba harcıyoruz. Online iletişim , daha az çaba ile
daha çok bilgiye ulaşmayı sistemli hale getirecektir.


Özge Arslan
Kurumsal Kobi Danışmanı

Etiketler:

10 dakika da SGK'dan ne kadar alacağınız olduğunu öğrenin

Ücretsiz Analiz

Yukarı