İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI DESTEĞİ - AYLIK 23.500,00 TL

21-May-2024 / 1619

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI DESTEĞİ

İŞKUR’a kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim kazanmalarını sağlamak ve istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla işbaşı eğitim programı düzenlenmektedir.

İşbaşı Eğitim Programlarından Yararlanma Şartları

  • İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak,
  • 15 yaşını tamamlamış olmak,
  • İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olmamak,
  • Emekli olmamak,
  • Programa başladığı tarihten önceki bir yıl içerisinde program düzenlenecek işverene ait vergi numarası altında yer alan işyerlerinde sigortalı olmamak,
  • Kurumca aynı meslekte düzenlenen kurs/programı tamamlamamış olmak,
  • Programa katılmama yönünde yaptırım uygulanmıyor olmak,
  • İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak şartlarının sağlanması gerekmektedir. 

Ayrıca düzenlenen mesleki eğitim kursundan veya işbaşı eğitim programından bir kişi en fazla ikişer kere yararlanabilmekte olup kişilerin kurs ve programlardan toplam yararlanma sayısı ise üçü geçemeyecektir.

İşbaşı Eğitim Programlarının Süresi

Program günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanabilmektedir.

Bilişim ve imalat sektörlerindeki iş yerleri ve meslekler En fazla 9 ay
Diğer sektörler En fazla 6 ay
Geleceğin meslekleri ve basın iş kolunda düzenlenen meslekler En fazla 9 ay
Etiketler:

10 dakika da SGK'dan ne kadar alacağınız olduğunu öğrenin

Ücretsiz Analiz

Yukarı