6698 Sayılı KVK Kanununda Yapılan Değişiklikler Hakkında

21-May-2024 / 1618

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda Yapılan Değişiklikler Hakkında Kamuoyu Duyurusu

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa yönelik hükümler de içeren Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 12/3/2024 tarihli ve 32487 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu Kanunun 33 ilâ 36 ncı maddeleri ile 6698 sayılı Kanunun 6 ncı, 9 uncu ve 18 inci maddelerinde değişiklik yapılmakta ve 6698 sayılı Kanuna yeni bir geçici madde eklenmektedir.

Yapılan değişiklikler 1/6/2024 tarihinde yürürlüğe girecektir. Ancak, 6698 sayılı Kanunun kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen 9 uncu maddesinin mevcut birinci fıkrası, maddenin değiştirilen haliyle birlikte 1/9/2024 tarihine kadar uygulanmaya devam edecektir.

Bu çerçevede, söz konusu geçiş sürecinde veri sorumluları ve veri işleyenlerin yeni düzenlemelere uyum sağlamak adına hazırlık çalışmalarını titizlikle ve ivedilikle yürütmesi gerekmektedir.

Etiketler:

10 dakika da SGK'dan ne kadar alacağınız olduğunu öğrenin

Ücretsiz Analiz

Yukarı