Verbis'e Kayıt için Son Tarih 31 MAYIS

12-Jun-2024 / 2352

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanunu gereğince mali bilanço veya çalışan sayısı sınırını aşan ve kişisel veri işleyen gerçek/tüzel kişi Veri Sorumluları'nın Verbis'e (Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine) kayıt yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu doğrultuda Nisan 2023 tarihli son mali bilançoların hesaplanmasının ardından daha önce Verbis yükümlülüğü olmayan pek çok gerçek/tüzel kişilerin yeni oluşan bilançolar sonrası Verbis kanuni yükümlülüğünü yerine getirmesi zorunluluğu doğmuştur. Peki kimler Verbis'e kayıt olmakla yükümlüdür? Kayıt yükümlülüğü oluşan gerçek/tüzel kişiler kayıtlarını ne zamana kadar yaptırmalıdır?

 

Kimler Verbis'e kayıt yaptırmak zorundadır?

  • Yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok veya yıllık çalışan sayısı 50’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları,
  • Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan (Örn; doktor, psikiyatrist, eczacı, gözlükçü vb.) gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları,
  • Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğü bulunmaktadır.

Kayıt yükümlülüğü doğan gerçek/tüzel kişiler kayıtlarını ne zamana kadar yaptırmalıdır?

Yukarıda ifade edilen gruplarından herhangi birisine dahil olan Veri Sorumlusu, bu kategorilerden hangisinin kapsamı içinde ise o grup için belirlenmiş kayıt süreleri içerisinde kayıt yükümlülüğünü yerine getirecektir. (Bu süreler tamamlanmıştır. Fakat daha önceden yükümlü olup kaydını halen yaptırmamış Veri sorumluları süre gözetmeksizin en kısa zamanda kayıtlarını gerçekleştirmelidir.) Bu sürenin tamamlanmasından sonraki bir tarihte kayıt yükümlüsü haline gelmişse, kayıt yükümlüsü olduğu tarihten itibaren 30 günlük sürede kayıt olmak zorundadır.

 

Detaylı bilgi ve kayıt işlemleri için aşağıdaki kanallardan hızlı bir şekilde bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

Bilgi E-posta: info@akkasgroup.com

Bilgi Telefon: 0(216) 450 60 07

Bilgi Mobil: 0(553) 226 23 91

Bilgi Whatsapp: 0(553) 226 23 91

Etiketler:

10 dakika da SGK'dan ne kadar alacağınız olduğunu öğrenin

Ücretsiz Analiz

Yukarı