UNUTULMA KVK BİLGİ NOTU

12-Jun-2024 / 1686

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun geçtiğimiz günlerde yayımladığı Unutulma Hakkı(Unutulma Hakkının Arama Motorları Özelinde Değerlendirilmesi) rehberinin ardından “unutulma hakkı” tekrar gündeme geldi. En kısa şekli ile “bireyin geçmişte hukuka uygun olarak yayılmış ve doğru nitelikteki bilgilerinin zamanın geçmesine bağlı olarak erişimden kaldırılmasını ya da gündeme getirilmemesini talep edebilmesi” olarak tanımlayabileceğimiz unutulma hakkı başlığı altında henüz ülkemizde hukuki bir düzenleme bulunmamakla beraber KVKK’nın ilgili maddelerinin dayanak teşkil etmesi sebebiyle bu hükümler aracılığıyla da ilgili kişiler için söz konusu hakkın tesisi sağlanabilmektedir.

 AKKAŞ KVK

İç hukukumuzda henüz bir düzenleme olmamasına karşılık Kurumun yayımladığı rehberler ve ilke kararlarının uyuşmazlıkları çözümlendirmek konusunda ışık tutacağını düşünmekle beraber ülkemizde unutulma hakkına ilişkin verilmiş yargı kararları doğrultusunda önümüzdeki günlerde bu konunun daha sık gündeme gelebileceğini düşünmekteyiz. Bu bağlamda Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ve Anayasa Mahkemesi’nin verilmiş kararlarından hareketle unutulma hakkının uygulanmasında “güncellik, üstün bir kamu yararının bulunması, kişisel veriye ulaşılmayı gerekli kılan nedenlerin yaşanan uyuşmazlıklarda hakkın ele alınmasında bir kriter olarak değerlendirildiği görülmektedir.

Kurum, yayımladığı söz konusu rehberde konuyu arama motorları özelinde incelemiş olup, gerçek kişilerin arama motorlarında, internet ortamında bulunması hukuki ve meşru sebebe dayanan ancak güncelliğini yitirmiş, ulaşılabilmesi kişi özelinde önyargıya sebep olan ve risk doğurabilecek kişisel veriler açısından bu kişilerin ”unutulma hakkına dayanabileceğini, veri sorumlusu ve Kurum’a başvurabileceğini ifade etmiştir. Bilginin özel nitelikli kişisel veri niteliği taşıması, ilgili kişi hakkında hakaret, onur kırıcı, iftira niteliğine sahip olması, içeriğin gazetecilik faaliyeti kapsamında değerlendirilmesi, yayımlanmasında zorunluluk olması veya ceza gerektiren bir suçla ilgili olması durumu kişilerin ad ve soyadı ile arama motorları üzerinden yapılan aramalarda çıkan sonuçların indeksten çıkarılmasına ilişkin Kurum’un değerlendirmelerinde belirlediği kriterlerden dikkat çekenleridir. İlgili kişi açısından kişinin kamusal yaşamda önemli bir rol oynaması da unutulma hakkının tesisinde Kurumca dikkate alınmaktadır.

Bu kriterler ışığında başvuruda bulunacak gerçek kişinin, kanunun öngördüğü, veri sorumlusuna ve Kurul’a başvuru prosedürünü izlemesi gerekmektedir. Bu çerçevede ilgili kişiler, unutulma hakkına yönelik talepleri karşısında mevzuat çerçevesinde öncelikle veri sorumlusuna ardından KVKK’ ya başvurmalıdırlar. Unutulmamalıdır ki unutulma hakkı kapsamında kişilik hakları ihlal edilenlerin her zaman genel hükümlere göre tazminat hakkı saklıdır.

 

Etiketler:

10 dakika da SGK'dan ne kadar alacağınız olduğunu öğrenin

Ücretsiz Analiz

Yukarı