KOSGEB AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYON DESTEKLERİ BAŞLADI

27-Sep-2023 / 825

Sayın Yetkili,
2021–01 Öncelikli Sektörlerde Faaliyet Gösteren Küçük İşletmelerle, Orta Büyüklükteki İşletmelerin Kritik Teknolojilerdeki Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge Projelerinin Desteklenmesi programı başladı.
Destek Üst Limiti Orta Büyüklükteki işletmeler için 6.000.000 TL dir.
Destek Üst limiti Küçük işletmeler için 1.500.000 TL dir.
Destek Üst Limiti Çağrısız projelerde 900.000 TL dir.


Başvuru koşulları ve destek kalemlerine buradan ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak veya online toplantı talebinde bulunmak için; tesvik@akkasgroup.com mail adresi üzerinden veya,
05415205540 whatsapp numaralı iletişim kanallarından Teşvik  & Proje mühendislerimizle irtibata geçebilirsiniz.

Aşağıda destekler hakkında içeriğe ulaşabilirsiniz;

KOSGEB ÇAĞRILI VE ÇAĞRISIZ AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMLARI
DESTEK ÜST LİMİTLERİ 2021-01 ÇAĞRILI PROJE KÜÇÜK İŞLETMELER İÇİN 1.500.000TL
ORTA İŞLETMELER İÇİN 6.000.000TL
AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYON PROGRAMI - ÇAĞRISIZ 900.000 TL
DESTEK ORANI 2021-01 ÇAĞRILI PROJE u
AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYON PROGRAMI - ÇAĞRISIZ
PROJE SÜRESİ EN AZ 8 AY, EN ÇOK 24 AY
BAŞVURU TARİHLERİ 2021-01 ÇAĞRILI PROJESİ 25 MART - 18 MAYIS 2021
20 MAYIS - 24 MAYIS 2021
(MAZERETLİ BAŞVURU ONAYLAMA TARİHLERİ)
AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYON PROGRAMI - ÇAĞRISIZ HER ZAMAN
BAŞVURU KOŞULLARI
2021-01 ÇAĞRILI PROJESİ Belirtilen hedef sektörlerdeki Küçük işletmeler ve Orta Büyüklükteki işletmeler, ilgili sektördeki konudan, ilişkili bir veya birkaçı ile birlikte Ar-Ge ve Inovasyon ile Ür-Ge projesi sunabilecektir.
NACE REV 2 sınıflamasına göre imalat sanayi sektörlerinde;
Birinci Sektör;
29.1 Motorlu Taşıtların imalatı

 29.10 Motorlu kara taşıtlarının imalatı
29.10.01 Kamyonet, kamyon, yarı römorklar için çekiciler, tankerler, vb. karayolu taşıtlarının imalatı
29.10.02 Otomobil ve benzeri araçların imalatı
29.10.03 Motorlu kara taşıtlarının motorlarının imalatı (motorların fabrikada yeniden yapımı dahil)
29.10.04 Minibüs, midibüs, otobüs, troleybüs, metrobüs, vb. yolcu nakil araçlarının imalatı
29.10.05 Kar motosikleti, golf arabası, ATV motosikletler, go-kart arabaları vb. taşıtların imalatı
29.10.07 Özel amaçlı motorlu kara taşıtlarının imalatı (amfibi araçlar, çöp kamyonu, yol temizleme araçları, zırhlı nakil araçları, mikserli kamyon, vinçli kamyon, itfaiye aracı, ambulans, motorlu karavan vb.)
29.3 Motorlu kara taşıtları için parça ve aksesuar imalatı
 29.31 Motorlu kara taşıtları için elektrik ve elektronik donanımların imalatı
 29.31.04 Motorlu taşıtlar için ateşleme kablo takımları ve diğer kablo setleri ile ateşleme bujisi ve manyetosu, dinamo, manyetik volan, distribütör, ateşleme bobini, marş motoru, alternatör vb. imalatı
 29.31.05 Motorlu kara taşıtları ve motosikletler için elektrikli sinyalizasyon donanımları,  kornalar, sirenler, cam silecekleri, buğu önleyiciler, elektrikli cam/kapı sistemleri, voltaj regülatörleri vb. elektrikli ekipmanların imalatıMotorlu kara taşıtları ve motosikletler için elektrikli sinyalizasyon donanımları,  kornalar, sirenler, cam silecekleri, buğu önleyiciler, elektrikli cam/kapı sistemleri, voltaj regülatörleri vb. elektrikli ekipmanların imalatı
• 29.31.06 Oto alarm sistemlerinin imalatı
• 29.31.07 Bisikletler için elektrikli veya pille çalışan aydınlatma veya işaret cihazlarının imalatı (bisiklet dinamoları dahil)
29.32 Motorlu kara taşıtları için diğer parça ve aksesuarların imalatı
• 29.32.20 Motorlu kara taşıtları için diğer parça ve aksesuarların imalatı (fren, vites kutusu, jant, süspansiyon sistemleri, amortisör, radyatör, egzoz, debriyaj, direksiyon kutusu, rot, rotbaşı, rotil vb.) (traktör, itfaiye araçları, vb. için olanlar dahil)
• 29.32.21 Motorlu kara taşıtları için karoser, kabin ve kupalara ait parça ve aksesuarların imalatı (tamponlar, koltuk emniyet kemerleri, hava yastıkları, kapılar vb. dahil)
• 29.32.22 Motorlu kara taşıtları için koltuk imalatı (demiryolu ve havayolu için olanlar hariç)
İkinci Sektör
 26.1 Elektronik bileşenlerin ve devre kartlarının imalatı
• 26.3 İletişim ekipmanlarının imalatı
• 26.4 Tüketici elektroniği ürünlerinin imalatı
• 26.5 Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar ile saat imalatı (26.52 Kol saatlerinin masa ve duvar saatlerinin ve benzerlerinin imalatı hariçtir. )
AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYON PROGRAMI - ÇAĞRISIZ a)  KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge veya yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan veya,
b)  Patent belgesi ile koruma altına alınan veya,
c)  Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan veya,
d)  Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alınan veya,
e)  Yurt içi Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde (TGB) yer alan işletmelerin, bölgede sonuçlandırdıkları veya TEKMER'lerde yer alan işletmelerin başarılı tamamladıkları ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan ürün veya,
f)  Kamu / üniversite araştırma enstitülerinde / merkezlerinde ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan veya,
g)  28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu kapsamında destek ve teşviklerden yararlanan Ar-Ge Merkezlerinde ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan veya,
h)  Orta-yüksek veya yüksek teknoloji alanlarında yer alan veya,
j)  Türkiye Istatistik Kurumu tarafından yayınlanan ve son mali yıl para verilerine göre ithalat tutarı ihracat tutarından fazla olan ürünler için başvuru yapılması esastır.
AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI
    ÇAĞRILI ÇAĞRISIZ
DESTEK KALEMLERİ DESTEK
ORANI
KÜÇÜK
İŞLETME
ORTA
İŞLETME
KOBİ ÖLÇEKLİ
İŞLETME
NİTELİKLİ PERSONEL GİDERLERİ
Proje ile ilişkilendirilmiş olmak kaydıyla işletmede tam program şartı ile mevcut veya yeni istihdam edilecek personel desteklenebilir.
0 300.000 TL 500.000 TL 200.000 TL
MAKİNE - TEÇHİZAT, DONANIM, HAMMADDE, YAZILIM VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ DESTEĞİ (Hibe) u 400.000 TL 2.000.000 TL 150.000 TL
MAKİNE - TEÇHİZAT, DONANIM, HAMMADDE, YAZILIM VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ DESTEĞİ (Geri Ödemeli)
- Ar-Ge ve inovasyon projesi için deneme amaçlı ve prototip geliştirmeye, Ür-ge projesi içinde ise ürün geliştirmeye yönelik; malzeme, makine, teçhizat, donanım, yazılım, kalıp, tasarım ve dışarıdan sağlanan hizmet / işçilik giderleri için destek der.
- Destek satın alınacak makine-teçhizat yeni veya ikinci el olabilir.
400.000 TL 3.000.000 TL 300.000 TL
SINAİ MÜLKİYET HAKLARI GİDERLERİ DESTEĞİ
Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Tescil, Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgeleri için başvuru ve / veya tescil giderlerini kapsar.
150.000 TL 200.000 TL 100.000 TL
TEST, ANALİZ VE BELGELENDİRME GİDERLERİ DESTEĞİ
Proje kapsamında kamu kurum / kuruluşları ile üniversitelerce kurulmuş laboratuvarlardan veya TRTEST Test ve Değerlendirme AŞ'den alacakları test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon hizmetleri ile yurt içi ve yurt dışı laboratuvarlarda akredite olunan test, analiz ve kalibrasyon olunan test hizmet giderleri ile ürün küçültme giderlerini kapsar.
150.000 TL 200.000 TL 100.000 TL
DİĞER GİDERLER PROJE DANIŞMANLIK DESTEĞİ 40.000 TL 40.000 TL 20.000 TL
EĞİTİM DESTEĞİ 40.000 TL 40.000 TL 20.000 TL
PROJE DESTEĞİ 30.000 TL 30.000 TL 10.000 TL
Yurtiçi ve Yurtdışı Kongre / Konferans / Fuar Ziyareti / Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği 40.000 TL 40.000 TL 20.000 TL
Küçük işletme; 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 25 milyon TL’sini aşmayan işletmeleri,
Orta işletmeler: 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon TL’sini aşmayan işletmeleri kapsamaktadır.
Mikro işletme: 10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 1 milyon Türk Lirasını aşmayan işletmelerdir.
Etiketler:

10 dakika da SGK'dan ne kadar alacağınız olduğunu öğrenin

Ücretsiz Analiz

Yukarı

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'i360.so' (tried: /usr/local/php72/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20170718/i360.so (/usr/local/php72/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20170718/i360.so: cannot open shared object file: No such file or directory), /usr/local/php72/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20170718/i360.so.so (/usr/local/php72/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20170718/i360.so.so: cannot open shared object file: No such file or directory))

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: