• blog_31.jpg

Yurt dışı Marka tescili

Yurtdışı Marka Tescil

 Yurtdışı marka başvurularınızı direk o ülkelerden bulacağınız vekiller vasıtası ile yapabileceğiniz gibi Madrid protokolu vasıtasıyla çok daha az masraf ile çok fazla ülkede kısa sürede yapılabilmektedir. Aker patent olarak Madrid protokolüne üye olmayan ülkelerde de ortak olarak çalıştığımız marka vekilleri ile direk başvuru yaparak markanızı koruma altına almaktayız.


Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Sistemi, tek bir başvuru ile sisteme taraf toplam 79 ülke ve Avrupa Topluluklarında başvuru yapma imkanı sağlayan bir sistemdir. Sistem Madrid Anlaşması ve Madrid Protokolünden oluşmaktadır. Türkiye sadece Madrid Protokolüne taraf olduğu için Türk Patent Enstitüsü aracılığıyla yapılan uluslar arası marka tescil başvurularında Protokole taraf olan ülkeler için tescil talebinde bulunulabilir.

Madrid Protokolü çerçevesinde yapılan uluslar arası başvuruların koruma süresi, başvurunun WIPO'ya 2 ay içerisinde gönderilmesi halinde, başvurunun ulusal ofis (TPE) tarafından alındığı tarihten itibaren başlar. Başvuru ulusal ofis tarafından alındığı tarihten itibaren iki aydan daha sonra gönderilirse koruma süresi başvurunun WIPO tarafından alındığı tarihte başlar.

Uluslar arası başvurulara ilişkin olarak belirlenen ülkeler tarafından herhangi bir tescil belgesi verilmemektedir. Belirlenen 12 veya 18 aylık süreler içerisinde ret kararı bildirilmeyen başvurular bu ülkelerde tescil edilmiş kabul edilir. Ret kararlarının bildirilmesi zorunludur ancak olumlu kararların bildirilmesi zorunlu değildir.

 

Yurtdışı Marka Tescil işlemlerinin P si DTM tarafından desteklenir.

Şirketlerin   yurtiçi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının;
Yurtdışında tescil ettirilmesine ilişkin bütün zorunlu giderleri (marka-patent bürosu hizmet, danışmanlık giderleri, markanın o ülkede başka bir şirket adına tescil ettirilip ettirilmediğine ilişkin olarak yapılacak araştırma, inceleme giderleri, vb.) ile   Yurtdışında tescil ettirilmiş markalarının korunmasına ilişkin avukatlık vb giderleri, P oranında ve yıllık en fazla 20.000 ABD Doları desteklenir.

 * Aynı zamanda yurtdışında birimi bulunan ve yurtiçi marka tescil belgesine sahip şirketlerin ürünleriyle ilgili olarak yurtdışında gerçekleştireceği reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri, P oranında ve yıllık en fazla 150.000 ABD Doları olarak desteklenir.

 * Yurtdışı birimi bulunmayan ancak yurtiçi ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip şirketlerin ürünleriyle ilgili olarak yurtdışında gerçekleştireceği reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri, P oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları desteklenir.

 

10 dakika da SGK'dan ne kadar alacağınız olduğunu öğrenin

Ücretsiz Analiz

Yukarı