Yeşil Sanayi Destek Programı

 2023 – 01 Proje Teklif Çağrısı Sanayi KOBİ’lerinin Güneş Enerjisi Yatırımlarının Desteklenmesi

 

 

1) KONU: KOBİ’LERİNİN GÜNEŞ ENERJİSİ YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ

 

2) KONU: SANAYİDE TEMİZ VE DÖNGÜSEL EKONOMİ

Destek Üst Limiti

14.000.000 TL

4.000.000 TL

Destek Oranı

Yüzde 60

Yüzde 70

Başvuru Tarihleri

08 Aralık 2023 – 30 Kasım 2024

01 Aralık 2023 – 30 Kasım 2024

Proje Süresi

En az 8 ay ve en fazla 12 ay

En az 8 ay ve en fazla 12 ay

 

Destek

Makine, Teçhizat Giderleri

NOT:Erken ödeme Kurul tarafından uygun görülen destek tutarının yüzde 50’sine kadar erken ödeme, destek programı bütçe imkanları dahilinde yapılabilecektir.

Personel Giderleri

Makine, Teçhizat Giderleri

Yazılım Giderleri

Hizmet Alım Giderleri

 

2023-01 Proje Teklif Çağrısının Amacı; 

Sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lerin enerji sistemlerini karbondan arındırmak, KOBİ'leri çevre dostu teknolojilerin kullanımı konusunda bilinçlendirmek ve KOBİ'lerin enerji maliyetlerini düşürerek rekabet güçlerini artırmaktır. Bu çağrı ile; yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması ve sanayide temiz ve güvenilir enerjinin sürdürülebilir olmasına yönelik projeler önceliklendirilecektir.

Proje Konusu

Güneş Enerji Sisteminin kurulması ve işletilmesi: Güneş Enerji Sistemi kapsamında işletmelerinin gerçekleştireceği yatırımların çatı üstü ve/veya işletmelerin faaliyet gösterdiği bina/binalara bütünleşik şekilde kurulması için başvuru yapmaları beklenmektedir.

2023 – 02 SANAYİDE TEMİZ VE DÖNGÜSEL EKONOMİ

Desteklenecek Proje Giderleri (Üst Limit 4.000.000 TL)

Destek Üst Limiti

Personel Giderleri

500.000 TL

Makine, Teçhizat Giderleri

3.500.000 TL

Yazılım Giderleri

500.000 TL

Hizmet Alım Giderleri (Eğitim giderleri, Test ve analiz giderleri, Belgelendirme giderleri, Danışmanlık giderleri)

500.000 TL

 

2023-02 Proje Teklif Çağrısının Amacı;

Sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lerin çevresel sürdürülebilirlik, rekabet edebilirlik, yatırım fırsatları, dijitalleşme ve kaynak temininde kapasitelerinin geliştirilmesine ve öncelikli ihtiyaçlarının çevresel duyarlılık ve kaynak verimliliği olarak karşılanmasına katkıda bulunmaktır.

Bu çağrı ile; yeşil teknolojileri benimseme, karbonsuzlaştırma, kaynak verimliliğini artırma, atık üretimini azaltma, suyun korunması ve sürdürülebilir üretim yöntemlerini uygulamaya yönelik projeler önceliklendirilecektir.

Proje Konuları

Temiz ve döngüsel bir ekonomi için sanayinin harekete geçirilmesi:

✓ Enerji verimliliği;

✓ Su verimliliği;

✓ Hammadde verimliliği;

✓ Sürdürülebilir ve iklime dayanıklı atık geri dönüşümü;

✓ Endüstriyel simbiyoz;

✓ Döngüsel ekonomi

 

Detaylı bilgiye Yeşil Sanayi Destek Programına tıklayarak ulaşabilirsiniz.

WhatsApp Image 2023-12-12 at 10.10.19

10 dakika da SGK'dan ne kadar alacağınız olduğunu öğrenin

Ücretsiz Analiz

Yukarı