Yatırım Fizibilite Raporlarının Hazırlanması

Yatırım Fizibilite Raporlarının Hazırlanması

Fizibilite raporu yatırımlar için hazırlanan çalışmaların bütünüdür. Bu çalışmalar yatırımın yapılması durumunda karlılıgının ne olacagını gösteren raporlamadır. Kısaca yatırımın ne kadar “yapılabilir” olduğunu gösteren bir rapor türüdür fizibilite raporları.

Fizibilite raporlarında genel olarak sektöre yönelik araştırmalara, mali, teknik ve finansal analizlere, sosyal etki değerlendirmesine ve projenin yasal ve hukuksal boyutlarına yer verilmektedir.

Bir fizibilite raporunun içeriğinde nelerin olması gerektiği aşağıda detaylıca açıklanmıştır:

  1. Yatırım Hakkında Genel Bilgiler
  2. Ekonomik Analiz
  3. Teknik Analiz
  4. Finansal Analiz
  5. Çevresel ve Sosyal Etki Analizi

10 dakika da SGK'dan ne kadar alacağınız olduğunu öğrenin

Ücretsiz Analiz

Yukarı