• blog_60.jpg

VERBİS Sistemine Kayıt Yapılması

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 16 ncı maddesine göre kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının kişisel veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline (“Sicil”) kaydolması gerekmektedir.

VERBİS; kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, kişisel veri işlemeye başlamadan önce kaydolmaları gereken ve işlemekte oldukları kişisel verilerle ilgili kategorik bazda bilgi girişi yapmaları gereken bir kayıt sistemidir.

 verbis hizmeti

VERBİS, Sicile kayıt yükümlülüğü olan veri sorumluları için;

 verbis

- Yurtiçinde Yerleşik Gerçek / Tüzel Kişi,

- Yurtdışında Yerleşik Gerçek / Tüzel Kişi,

- Kamu Kurum ve Kuruluşları

 

olmak üzere 3 farklı yapı şeklinde kurgulanmıştır.

 

Bu kapsamda VERBİS ekranları aracılığıyla;

 

-Veri sorumlusu yönetici girişi, veri sorumlusu temsilcisi bildirimi, kamu kurumlarınca belirlenen koordinasyon görevlisinin bildirimi konularında sistem üzerinden bilgi girişi yapılarak başvuru formunun oluşturulması,

 

-Başvuru formunun Başkanlığa ulaşması üzerine sistem üzerinden kullanıcı adı ve parola oluşturularak veri sorumlusuna iletilmesine,

 

-Kullanıcı adı ve parola kullanılarak sisteme giriş yapılması, irtibat kişisi atamasının yapılması, veri sorumlusunun işlemekte olduğu kişisel verilerle ilgili irtibat kişisince tarafından veri kategorileri, işleme amaçları, saklama süreleri, alınan teknik ve idari tedbirler, kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı ve alıcı grupları, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel veriler ve veri konusu kişi gruplarına ait kategorik bazda bilgi girişi yapılarak kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmesi,

 

-İlgili kişilerce VERBİS’te yer alan kategorik bazdaki bilgilerin görülebilmesinin sağlanması,

 

-Sicilde yer alan bilgilerde değişiklik olduğunda güncellemelerin yapılması işlemleri gerçekleştirilecektir.

KVK danışmanlığı, verbis danışmanlığı

10 dakika da SGK'dan ne kadar alacağınız olduğunu öğrenin

Ücretsiz Analiz

Yukarı