Uluslar arası AR-GE Yardımları ve AB Hibe Fonları Danışmanlığı

Uluslar arası AR-GE Yardımları ve AB Hibe Fonları Danışmanlığı

Uluslar arası AR-GE Yardımları

Küreselleşen dünyada teknoloji, bilim ve yenilik alanında yaşanmakta olan hızlı değişimler, dünyadaki gelişmekte olan ülkeleri etkilediği gibi Türkiye için de fırsatlar oluşturduğu gibi riskler de oluşturmaktadır. Piyasada oluşan bu gelişmeleri fırsata çevirebilmek ülkemizin hedefleri doğrultusunda önemli rol oynamaktadır.

Bu kapsamda Türkiye’de ekonomik kalkınma, sosyal refahın yükseltilmesi ve rekabet edilebilirliği güçlendirme hedefleri doğrultusunda yaşanan kaynak sıkıntılarını minimize etme çalışmaları kapsamında devlet destekleri bulunmaktadır.

AR-GE (ARAŞTIRMA GELİŞTİRME) DESTEĞİ TEBLİĞ KAPSAMINDA

  • Yeni bir ürün üretilmesi-geliştirilmesi
  • Ürün standardının/ kalitesinin arttırılması (`-70 oranında)
  • Ortaya çıkacak ürünün katma değerli olması
  • İthalatı ikame edici ürün geliştirme

10 dakika da SGK'dan ne kadar alacağınız olduğunu öğrenin

Ücretsiz Analiz

Yukarı