• blog_16.jpg

* STS HİZMETLERİ

SGK Teşvik Danışmanlığı

7103 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 27.03.2018 tarihli Mükerrer Resmî Gazete yayınlanmıştır. İlgili kanun ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), işverenlere çeşitli teşvikler sunarak iş dünyasını desteklemekte ve istihdamı artırmayı hedeflemektedir. Bu teşvikler, işverenlere mali kolaylıklar sağlamanın yanı sıra, işgücü piyasasına katılımı teşvik etmekte ve sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğini desteklemektedir.

İşverenler için sunulan SGK teşvikleri arasında en önemlilerinden biri, prim teşvikleridir. İşverenler, belirli şartları sağladıkları takdirde SGK primlerinde indirimlerden yararlanabilirler.

5510 sayılı Kanun ve diğer Kanunlarda yer alan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmayan aylar/dönemler için geriye yönelik prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanılması, yararlanılmış olan prim teşvik, destek ve indirimin başka bir prim teşviki, destek ve indirim ile değiştirilmesi 30.04.2021 tarihi itibari ile ortadan kalkmıştır. İlgili tarihe kadar yapılan düzeltme işlemleri ile beraber geriye yönelik teşvik indirim alacakları sgk kurumu tarafından işveren prim borçlarından mahsup edilecektir.

Akkaş Group; konusunda uzman arkadaşlarımız ile beraber hatasız teşvik hesaplama, teşviklerde en yüksek kazanç ve hızlı ve güvenilir yazılım programımız ile 3.000 den fazla firmaya hizmet vermektedir. 

Verilen hizmet içeriği;

 • 5 Puanlık SGK Prim İndirimi  ( 5510 )
 • Genç, Kadın ve Mesleki Belge Sahibi Olanların İstihdamına Yönelik Teşvik ( 6111 )
 • Sosyal Yardım Alanların İstihdamı Halinde Uygulanan Teşvik ( 03294 )
 • İşbaşı Eğitim Programını Tamamlayanların İstihdamına Yönelik Teşvik ( 06645 )
 • Engelli Sigortalı İstihdamına Yönelik Teşvik ( 14857 )
 • Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararlar Uyarınca Uygulanan SGK Desteği ( 25510 16322 26322 )
 • Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerine İlişkin Teşvik ( 5746-15746 )
 • Yurtdışına Götürülen Sigortalılara Uygulanan Puanlık İndirim SGK Desteği ( 6486 )
 • Sosyal Güvenlik Destek Primi İşveren Hissesi Puan İndirim SGK Desteği ( 15510 )
 • 2024 Yılı Asgari Ücret Desteği
 • İşsizlik Ödeneği Alanların İstihdamı Halinde Uygulanan Prim SGK Desteği ( 15921 )
 • İlave 6 Puanlık Bölgesel Teşvik Prim İndirimi ( 46486, 56486, 66486 )
 • Kültür Yatırımları ve Girişimlerine Yönelik Sigorta Primi Teşviki ( 55225-25225 )
 • Sosyal Hizmetlerden Faydalananların İstihdamı Halinde Uygulanan Teşvik ( 02828 )

 

 

10 dakika da SGK'dan ne kadar alacağınız olduğunu öğrenin

Ücretsiz Analiz

Yukarı