• blog_28.jpg

Patent ve Faydalı Model tescili

PATENT

Patent, icat edilen bir buluşun, satışı, pazarlanması, çoğaltılması ve üretilmesi gibi alanlarda ayrıcalıklar getiren belgeye verilen isimdir.

Patentin Özellikleri

 • Patentli bir buluş sahibinin mülkiyet hakkıdır
 • Patentler alındıkları ülkeler için hak sahipliği sağlar
 • Patentler incelemeli ve incelemesiz olarak ikiye ayrılır
 • Patent hakkı incelemesiz 7 yıl incelemeli 20 yıl olarak teknolojiyi üretme, satma ve pazarlama hakkı verir

  PATENT KONUSUNDAKİ DİĞER HİZMETLERİMİZ

  * Dünya çapında patent ön araştırma
  * Türk patentleri üzerinden patent ön araştırma
  * Endüstriyel tasarım ön araştırma
  * Resmi Marka Bülteninden marka tescillerin takip edilmesi
  * Bir Kelime Bir Sınıf İçin Marka Benzerlik Araştırması
  * Unvana Göre Marka Tescil Araştırması
  * Resmi Patent Bülteninden Patent / Faydalı model araştırması
  * Dünya Çapında Patent Ön Araştırma
  * Türkiye’nin Taraf Olduğu Uluslararası Anlaşmalar doğrultusunda Hukuk müşaviriliği
  * Uluslararası Marka Başvurusu-Madrid Protokolü çerçevesinde başvuru işlemleri
  * EPC-Avrupa Patenti  çerçevesinde Uluslar arası patent başvurusu
  * Yurtdışı tasarım tescil işlemi ve devlet destekleri
  * Uluslar arası tasarım Tescili ve devlet destekleri
  * Uluslarası marka tescillerin korunması ve devlet destekleri (KOSGEB , DTM, Tübitak)
  * Patent Başvurusu Nasıl Hazırlanır ve patent vekili ile çalışmalıyım?
  * Patentlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin Strazburg Anlaşmasının hükümleri ve bu doğrultuda patent başvurusunun yapılması

   

  * Strasburg Anlaşması
  http://www.wipo.int/treaties/classificat/strasbourg/index.html
  * WIPO Web Sitesi:
  http://www.wipo.int/classifications/fulltext/new_ipc/index.html
  * Amerika patent araştırma sitesi:
  http://patft.uspto.gov/   
 • www.akerpatent.com
 • www.aya.com.tr
  •  

  • Faydalı Model

   Faydalı Model Belgesi

   Faydalı model, kimyasal maddeler ve usulleri hariç, patentle benzerlik göstererek yenilik ve sanayiye uygulanabilirlik kriterini sağlayan bütün ürünler için verilebilecek olan 10 yıl süre ile buluş konusu ürünü üretme ve pazarlama hakkını sağlayan bir belgedir.

   Faydalı Model Özellikleri

   • Faydalı model alındığında 10 yıl ürününüzü üretme, pazarlama ve sanayiye uygulama hakkına sahip olursunuz
   • Faydalı modelde tekniğin bilinen durumu kriteri aşılması beklemez
   • Araştırma ve inceleme durumlarının olmaması sebebiyle, daha az maliyetle koruma elde edilebilir.

   Patent & Faydalı Model Tescili Neden Yapılmalıdır ?

   • Buluşunun üretimini gerçekleştirdikten sonra pazara sunulması aşamasında , buluş sahibi dışındaki kişilerin ürünü taklit edip , üretme ve satma gibi durumları paten / faydalı model belgesi ile engellenmiş olur
   • Patent / Faydalı modelin hukuki tüm hakları buluş sahibinde olur
   • Patent sistemi, ürünün topluma, pazara tanıtılmasını sağlar
   • Patent / Faydalı model alınması teknik araştırma ve geliştirmeler konusunda buluşların topluma kazandırılmasında ve teknik bilgiyi yaygınlaştırmada önemli bir unsurdur.
   • Gelişmiş bir çok ülke patent sistemini kullanmaktadır.

   Patent & Faydalı Model Tescil Süreci

   • Patent başvurusunda Türk Patent Enstitüsü dosya girişini tamamladığı andan itibaren buluşunuz koruma altına alınmış olur
   • Başvuru yapıldıktan itibaren 15 ay içerisinde patent başvurusu incelemeye alınır
   • TPE veya Yurtdışı ofisleri, patent başvurusu içerisindeki yenilik, tekniğin bilinen durumu arasındaki farklar, sanayiye uygulanabilirlik durumunu inceler
   • Rapor olumlu olduğu takdirde başvuru süreci devam eder, uluslar arası araştırma raporu verildiğinde patentin itiraz edilme ihtimali azalır
   • İlk aşama kabul edildikten sonra patentin korunma sürecine bağlı olarak incelemeli veya incelemesiz patent olup olmayacağına karar verilir. İncelemeli patent 20 yıl incelemesiz patent 7 yıl korunur
   • Başvuru tarihinde 18 ay sonra TPE Resmi patent Bültenini buluş yayınlanır
   • Yayın tarihinden itibaren 6 aylık bir süre içerisinde itiraz gelmemesi halinde tescil edilmesine karar verilir
   • Faydalı model başvurusu yapıldığında başvurudan itibaren 1,5-2 ay içerisinde kayıt evrakı gelir.
   • Faydalı model incelemesi yapıldıktan sonra başvurudan itibaren 4 ay sonra TPE Resmi Patent Bülteninde 3 ay süreyle yayınlanır
   • 3 ay süre içerisinde herhangi bir itiraz gelmediği sürece Faydalı Modelin Tesciline karar verilir
   • Faydalı model başvurunda araştırma veya inceleme yoktur.
   • Patent veya Faydalı Model başvurusu yaptığınızda belirtilen tarihte TPE yıllık ücret ödenir. Vade tarihi başvuru yapılan tarihtir
   • Yıllık ücretlerin ödenmemesi halinde, ek ücretin ilavesiyle 6 ay içinde gecikmeli olarak ödenir
   • Yıllık ücretlerin ödenmemesi halinde patent hakkı sona erer.
  • Bir Buluşun Faydalı Model Verilerek Korunabilmesi İçin Gerekli Kriterler:

   1- Yenilik;
   Başvuru yapılmadan önce başkaları tarafından yazılı, sözlü ya da uygulanarak açıklanmamış olmak anlamında mutlak yeniliktir.
   2- Sanayiye uygulanabilirlik;
   Buluşun tümüyle kuramsal olmak yerine pratiğe uygulanabilir özellik taşıması demektir.

   * FAYDALI MODEL

   * FAYDALI MODEL FİYAT LİSTESİ

  • Faydalı Model ile Patent Arasında ki Farklar:

   1-Faydalı Modelde, tekniğin bilinen durumunun aşılması kriteri aranmaz,
   2- Koruma süreleri farklıdır,
   3- Araştırma ve inceleme işlemlerinin olmaması nedeniyle patent verilmesine oranla faydalı model belgesinin verilmesi, hem zaman hem de masraf açısından daha elverişlidir .

10 dakika da SGK'dan ne kadar alacağınız olduğunu öğrenin

Ücretsiz Analiz

Yukarı