• blog_6.png

Marka tescili

Marka Tescil

İşletmenizin mal ve hizmetlerini, farklı veya aynı sektördeki başka bir işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlayan, şekil, sözcük, sayı, biçim veya harflerin oluşturduğu her türlü sembol ve işarete MARKA denilmektedir.

Marka Özellikleri

 • Dikkat çekici olmalı
 • Mal ve hizmetlerle bağlantılı olmalı
 • Diğer markalardan ayırt edici özelliği bulunmalı
 • Akılda kalıcı olmalı ve tüketici grubuna hitap edecek tasarıma sahip olmalı
 • Başkalarının kopyalayıp, kullanılmaması için MUTLAKA TESCİLLİ OLMALI!

Neden Marka Tescili Yaptırmalıyız?

Çünkü;

 • Marka, doğrudan bir pazarlama yönetimidir
 • Piyasa koşulları içerisinde mal ve hizmetleriniz için rekabet avantajı elde etmenizi sağlar
 • Firmanızın misyon ve vizyonuna güvenilirlik kazandırır
 • Haksız rekabeti önler
 • Globalleşen dünyada kurumsallaşmada etiketinizdir
 • Marka Tescili Dünyadaki kurumsal firmaların Marka Yönetimi adı altında stratejik yaklaştığı yapının ilk basamağıdır

Marka Tescili

 • Marka tescili ortalama 8-12 ay arasında sürmektedir.
 • Marka araştırılması yapılarak, markanın tescile, uygun olup olmadığına karar verildikten sonra başvuru işlemleri başlatılır.
 • Türk Patent ve Marka Kurumu Başvuru yapıldığı andan itibaren Markanız koruma altına alınır
 • Eksiksiz alınan marka başvuruları, markanın reddedilmesi için herhangi bir neden bulunmaması halinde iki aylık sürede Resmi Marka Bülteninde yayınlanır.
 • Yayın süresince herhangi bir itiraz gelmemesi halinde, noksan evrak varsa talep edilir
 • TÜRKPATENT ‘ e Marka Tescil Harcı ödenir
 • Marka Tescil Belgesi düzenlenerek başvuru sahibine gönderilir

BÜTÜN MARKA TAKİP VE İTİRAZ SÜREÇLERİ VEKİL FİRMA TARAFIMDAN TAKİP EDİLMEKTE VE MARKANIZ KORUMA ALTINA ALINMAKTADIR

 Marka ile Neler Yapılabilir ?

 • Markanız tescil edildikten sonra 10 yıl boyunca koruma altına alınır , 10 yılda bir koruma işlemlerini yenilemek gerekir
 • Markanızı dilediğiniz takdirde satabilirsiniz
 • Markanızı teminat göstererek banka işlemlerinde kullanabilirsiniz
 • Markanızı kiraya verebilirsiniz
 • Markanızı devredebilirsiniz

Marka Başvurusu için Gerekli Belgeler:

 • Marka adı veya logo örneği 
 • Vekaletname 

Markanın İzlenmesi:

Marka tescili yapıldıktan sonra, tescilli markanın sahibi dışında bir başkası tarafından kullanılması riskine karşın, firma vekillerimiz tarafından markanız sürekli takip altına alınır.

Bültende yayınlanan benzer markalar firmamız tarafından size haber verilecek ve gerekli itiraz işlemleri yapılarak markanız korunacaktır.

Firma vekillerimiz benzer markaları tespit edip tescilli marka sahibinin onayı ile itiraz işlemlerine başlar ve benzer marka tescili önlenmeye çalışılır.

Slogan:  

Sloganlar da Marka Tescili adı altında korunabilirler. Slogan tüketici grubuna slogan aracılığıyla tanıtım yaptığında dolayı , firmanın sloganı çok önemlidir.  Adidas Markasının ‘ İmposible is nothing ‘ yani İmkânsızlık hiçbir şeydir sloganı örnek olarak verilebilir.

  

Madrid Protokolüyle Nasıl Uluslar arası başvuru yapılır ?

 • TÜRKPATENT aracılığıyla Madrid Protokolü çerçevesinde uluslar arası başvuru yapabilmek için öncelikle Türkiye’de tescilli ya da başvurusu yapılmış bir markanızın bulunması gereklidir.
 • Başvuru sahibi tescilinde yer alan markanın aynısını kullanmak zorundadır
 • Uluslar arası tescil başvuruları TÜRKPATENT tarafından incelendikten sonra WIPO ‘ ya gönderilmektedir (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı)
 • Marka WIPO tarafından incelendikten sonra, başvuru sahibine, marka tescilini içeren bir sertifika gönderir
 • Bu takiplerin hepsi firmamız tarafından yürütülmekte ve müşterilerimize bildirimi yapılmaktadır.

  Marka Tescil Aşamaları Ve Süreleri:

Markaya herhangi bir itiraz olmaması durumunda tescil  işlemleri ortalama 8-12 ay içinde tamamlanmaktadır.


A-) Araştırma ve inceleme süresi
TÜRKPATENT tarafından mutlak nedenler yönünden araştırma ve  inceleme süresi ortalama 4-6 ay kadardır. Söz konusu müracaat ile ilgili herhangi bir mani durum yoksa ve inceleme müspet sonuçlanırsa marka, resmi marka bülteninde ilan edilir.


B-) Resmi marka bülteninde ilan süresi
Marka bülteninde kanuni ilan süresi 2 aydır. Diğer marka sahiplerinin bilgilenmesi benzer marka sahiplerinin itiraz haklarını kullanması ilan süresi içinde yapılır. İtiraz eden olmadığı takdirde tescil aşamasına geçilir.


C-) Tescil aşaması

Herhangi bir itiraz olmadığı takdirde ve TÜRKPATENT’in verdiği kanuni süreler içerisinde eksik evraklar ve harç noksanları tamamlanır. Ortalama 2-4 ay içinde “Marka Tescil Belgesi’’ alınır.

 

10 dakika da SGK'dan ne kadar alacağınız olduğunu öğrenin

Ücretsiz Analiz

Yukarı