• blog_88.jpg

Kosgeb Destekleri

2021–01 Öncelikli Sektörlerde Faaliyet Gösteren Küçük İşletmelerle, Orta Büyüklükteki İşletmelerin Kritik Teknolojilerdeki Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge Projelerinin Desteklenmesi programı başladı.
 
Destek Üst Limiti Orta Büyüklükteki işletmeler için 6.000.000 TL dir.
Destek Üst limiti küçük işletmeler için 1.500.000 TL dir.
Destek Üst Limiti Çağrısız projelerde 900.000 TL dir. 

Daha fazla bilgi almak veya online toplantı talebinde bulunmak için;
tesvik@akkasgroup.com mail adresi üzerinden veya 05415205540 whatsapp numaralı iletişim kanallarından Teşvik  & Proje mühendislerimizle irtibata geçebilirsiniz.
 
 

KOSGEB ÇAĞRILI VE ÇAĞRISIZ AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMLARI

 

DESTEK ÜST LİMİTLERİ 2021-01 ÇAĞRILI PROJE KÜÇÜK İŞLETMELER İÇİN 1.500.000TL
ORTA İŞLETMELER İÇİN 6.000.000TL
AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYON PROGRAMI - ÇAĞRISIZ 900.000 TL
DESTEK ORANI 2021-01 ÇAĞRILI PROJE u
AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYON PROGRAMI - ÇAĞRISIZ
PROJE SÜRESİ

EN AZ 8 AY, EN ÇOK 24 AY

 

BAŞVURU TARİHLERİ 2021-01 ÇAĞRILI PROJESİ

25 MART - 18 MAYIS 2021
20 MAYIS - 24 MAYIS 2021
(MAZERETLİ BAŞVURU ONAYLAMA TARİHLERİ)

 

AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYON PROGRAMI - ÇAĞRISIZ

HER ZAMAN

 

BAŞVURU KOŞULLARI
2021-01 ÇAĞRILI PROJESİ Belirtilen hedef sektörlerdeki Küçük işletmeler ve Orta Büyüklükteki işletmeler, ilgili sektördeki konudan, ilişkili bir veya birkaçı ile birlikte Ar-Ge ve Inovasyon ile Ür-Ge projesi sunabilecektir.
NACE REV 2 sınıflamasına göre imalat sanayi sektörlerinde;
Birinci Sektör;

 29.1 Motorlu kara taşıtlarının imalatı
 29.3 Motorlu kara taşıtları için parça ve aksesuar imalatı
 27.2 Akümülatör ve pil imalatı
Uygun Proje Birinci Sektör Konuları:
Otomotiv sektöründe kullanılmak üzere;

1- Elektrikli ve / veya hidrojen ile çalışan motorlu kara taşıtları
2- Pil (batarya) teknolojisi
3- Yakıt hücresi konusunda ve / veya konularında
İkinci Sektör
 26.1 Elektronik bileşenlerin ve devre kartlarının imalatı
• 26.3 İletişim ekipmanlarının imalatı
• 26.4 Tüketici elektroniği ürünlerinin imalatı
• 26.5 Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar ile saat imalatı (26.52 Kol saatlerinin masa ve duvar saatlerinin ve benzerlerinin imalatı hariçtir. )
Uygun Proje İkinci Sektör Konuları:
1- 5G ve ötesi teknolojiler dahil olmak üzere yerli elektronik haberleşme şebeke ve altyapı bileşenleri kapsamında yeni nesil mobil haberleşme teknolojileri konularında başvurabilecektir.
Basvuru formunda yer alan “Projeye Konu Ürünün Ait Oldugu Sektörün NACE Kodu” ile “İşletmenin Faaliyet Gösterdigi Sektörün NACE Kodu” nun uyumlu olması gerekmektedir.
AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYON PROGRAMI - ÇAĞRISIZ a)  KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge veya yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan veya,
b)  Patent belgesi ile koruma altına alınan veya,
c)  Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan veya,
d)  Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alınan veya,
e)  Yurt içi Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde (TGB) yer alan işletmelerin, bölgede sonuçlandırdıkları veya TEKMER'lerde yer alan işletmelerin başarılı tamamladıkları ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan ürün veya,
f)  Kamu / üniversite araştırma enstitülerinde / merkezlerinde ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan veya,
g)  28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu kapsamında destek ve teşviklerden yararlanan Ar-Ge Merkezlerinde ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan veya,
h)  Orta-yüksek veya yüksek teknoloji alanlarında yer alan veya,
j)  Türkiye Istatistik Kurumu tarafından yayınlanan ve son mali yıl para verilerine göre ithalat tutarı ihracat tutarından fazla olan ürünler için başvuru yapılması esastır.
PROJENİN AMACI
2021-01 ÇAĞRILI PROJE •   İmalat sanayii sektörlerinde teknoloji, yenilik, ürün kalitesi ve verimlilik artışı sağlanması, endüstriyel kapasitenin dönüştürülerek daha rekabetçi hale getirilmesi ve yüksek katma deperli üretimin artırılması amacıyla öncelikle orta yüksek ve yüksek teknoloji düzeyinde faaliyet gösteren işletmelerin öncelikli sektörlerde, güçlü bir Ar-Ge ve yenilik yaklaşımı uygulamaya konularak kritik teknolojilere yoğunlaşılarak daha nitelikli bir şekilde desteklenmesini sağlamaktır.
1-  Otomotiv sanayiinin rekabet gücünün korunarak geliştirilmesi amacıyla; küresel gelişmeler, yeni teknolojiler ve değişen müşteri beklentileri çerçevesinde Otomotiv sektöründe olmak üzere elektrikli ve / veya hidrojen ile çalışan motorlu kara araçları ile pil (batarya) teknolojileri, hücresi konularında Ar-Ge ve Inovasyon ile ÜrGe proje fikirlerinin destek amaçlanmıştır.
2-  Elektronik sektöründe Ar-Ge'ye dayalı rekabetçi üretim ve ihracatın artırılması amacıyla ilgili sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin 5G ve ötesi teknolojiler dahil olmak üzere yerli elektronik haberleşme şebeke ve altyapı bileşenleri kapsamında yeni nesil mobil haberleşme teknolojileri konularında Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge proje fikirlerinin desteklenmesi amaçlanmıştır.
AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYON PROGRAMI - ÇAĞRISIZ Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı'nın amacı
a)   Araştırma-geliştirme (Ar-Ge) ve inovasyon projeleri aracılığıyla bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta büyüklükte işletmeler (KOBI) ile girişimcilerin; yeni bir ürün, yeni bir süreç ve / veya yeni bir hizmet üretmelerinin veya iyileştirmelerinin,
b)   Ürün geliştirme (Ür-Ge) faaliyetleri ile degişen pazar taleplerine ve teknolojik gelişmelere uyum sağlamaları amacıyla, KOBI'ler tarafından orijinal, iyileştirilmiş veya degiştirilmiş yeni ürünlerin üretilmesinin sağlanmasıdır.
AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI
    ÇAĞRILI ÇAĞRISIZ
DESTEK KALEMLERİ DESTEK ORANI KÜÇÜK İŞLETME ORTA İŞLETME KOBİ ÖLÇEKLİ İŞLETME
NİTELİKLİ PERSONEL GİDERLERİ
Proje ile iliskilendirilmiş olmak kaydıyla işletmede tam zamanlı çalışması şartı ile mevcut veya yeni istihdam edilecek personel desteklenebilir.
0 300.000 TL 500.000 TL 200.000 TL
MAKİNE-TEÇHİZAT, DONANIM, HAMMADDE, YAZILIM VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ DESTEĞİ (Hibe) u 400.000 TL 2.000.000 TL 150.000 TL
MAKİNE-TEÇHİZAT, DONANIM, HAMMADDE, YAZILIM VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ DESTEĞİ (Geri Ödemeli)
-  Ar-Ge ve inovasyon projesi kapsamında deneme amaçlı ve prototip geliştirmeye, Ür-ge projesi kapsamında ise ürün geliştirmeye yönelik; hammadde, malzeme, makine, teçhizat, donanım, yazılım, kalıp, tasarım ve dışarıdan sağlanan hizmet / işçilik giderleri için destek sağlanır.
-  Destek kapsamında satın alınacak makine-teçhizat yeni veya ikinci el olabilir.
Diğer şartlar ve hususlar Ar-Ge, Ür-Ge ve Inovasyon Destek Programı Uygulama Esaslarında belirtilmiştir.
400.000 TL 3.000.000 TL 300.000 TL
SINAİ MÜLKİYET HAKLARI GİDERLERİ DESTEĞİ
Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Tescil, Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgeleri için yaptığı başvuru ve / veya tescil giderlerini kapsar.
150.000 TL 200.000 TL 100.000 TL
TEST, ANALİZ VE BELGELENDİRME GİDERLERİ DESTEĞİ
Proje kapsamında kamu kurum / kuruluşları ile üniversitelerce kurulmuş laboratuvarlardan veya TRTEST Test ve Değerlendirme AŞ'den alacakları test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon hizmetleri ile yurt içi ve yurt dışı laboratuvarlarda akredite olunan test, analiz ve kalibrasyon hizmet giderleri ile ürün belgelendirme giderlerini kapsar.
150.000 TL 200.000 TL 100.000 TL
DİĞER GİDERLER PROJE DANIŞMANLIK DESTEĞİ 40.000 TL 40.000 TL 20.000 TL
EĞİTİM DESTEĞİ 40.000 TL 40.000 TL 20.000 TL
PROJE DESTEĞİ 30.000 TL 30.000 TL 10.000 TL
Yurtiçi ve Yurtdışı Kongre / Konferans / Fuar Ziyareti / Teknolojik İşbirliği Ziyareti Destegi
Her bir yurtiçi ziyaret için destek üst limiti 10.000 TL ve her bir yurt dışı ziyareti için destek üst limiti 20.000 TL olmak üzere bu desteğin üst limiti 40.000 TL'dir.
40.000 TL 40.000 TL 20.000 TL
Küçük işletme; 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 25 milyon TL’sini aşmayan işletmeleri,
Orta işletmeler: 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon TL’sini aşmayan işletmeleri kapsamaktadır.
Mikro işletme: 10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 1 milyon Türk Lirasını aşmayan işletmelerdir.
KOSGEB ÇAGRISIZ AR-GE,ÜR-GE VE INOVASYON destek proğramı kapsamında, işletmeye gerçek kişi olması halinde 5.000 TL, tüzel kisi olması halinde 10.000 TL işletme kuruluş giderleri desteği verilmektedir.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yayımlanan SGM 2014 /35 sayılı Yerli Malı Tebliğine uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tevsik edilen kalemlerde destek oranlarına ilave edilir.
• Destek konusu gider kalemlerine ilişkin 75.000 TL üstü alımlarda 2 adet proforma faturalar ile özelliklerini içeren dökümanlar, (gider kaleminin özelliği gereği proforma fatura/fiyat araştırması temin edilemeyen durumlarda İşletme tarafından hazırlanacak maliyet çizelgesi)
• Kapasite raporu (zorunlu degildir.)

Proje basvurusunda basvuru sahibi tarafından Açık Kaynak Kodlu Yazılım kullanıldığı beyan edilmesi ve proje sonunda yapılacak tespitte uygun bulunması kaydı ile Nitelikli Personel Giderleri Desteği haricindeki geri ödemesiz destekler kapsamında ödenen giderler için destek oranlarına ilave edilir. Programda belirtilen Nitelikli Personel Giderleri Destegi haricindeki geri ödemesiz destek oranlarına ilave edilecek oran ’i geçemez. Toplam ilave ile sınırlıdır.
Geri ödemesiz desteklerde program kapsamında yapılacak geri ödemeler; programın tamamlanma tarihinden itibaren 12 ayı ödemesiz olmak üzere, 4’er aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte yapılır.İlk taksitin geri ödeme tarihi, programın tamamlanma tarihinden sonraki 12 aylık süreyi takip eden ilk iş günüdür. Geri ödemeli desteklerde, destek ödemesinin yapılabilmesi için; destek ödemesinden önce yararlanıcıdan destek tutarı kadar teminat alınır. Başvurunun kabul edildigi kurul veya komite kararında belirtilen tahmini geri ödemesiz destek tutarının yüzde P’sine kadar teminat karşılığı erken ödeme yapılabilir. Erken ödeme ve mahsup islemlerinde, KOSGEB Destek Programları Erken Ödeme Usul ve Esasları uygulanır.

 

*** Program destek konuları PDF

I

10 dakika da SGK'dan ne kadar alacağınız olduğunu öğrenin

Ücretsiz Analiz

Yukarı