Kapasite Raporu

Kapasite Raporu

Kapasite raporları ülkenin ekonomik ve stratejik plan ve programlarına yön vermek, üretim gücünü tespit etmek, teşvik,  sanayi sicil belgesi almak vb işlemlerde kullanılmak amacı ile düzenlenir.

Firmaların mevcut makine parkı ve iş gücüyle, bir yıl süre zarfından bünyesinde kaç birimlik üretim yapabileceğinin belli başlı kriterlerden hareketle bilimsel basamaklardan geçerek değerlendirilmesi sonucu düzenlenen belgedir.

  • Kapasite Raporu Tanzimini Zorunlu Kılan Mevzuatlar
  • İthalat ve ihracat yönetmelikleri
  • Teşviklerle ilgili tebliğler
  • 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu
  • 560 Sayılı Gıdaların Üretimi ve Tüketimi ve Denetlenmesine Dair KHK ve Yönetmelikleri

 

Kapasite Raporu Gerekli Evrakları

1. İmza sirküleri fotokopisi
2. İşyeri Kira Kontratı veya Tapu Fotokopisi.
3. Ödenmiş kira dekontları (Son iki aylık)
4. Son İki Aylık SGK Hizmet Listesi ve Tahakkukları
5. İşyerindeki Makinaların Fatura Fotokopileri (Varsa)
6. Ticaret Sicil Gazeteleri: Son Sermaye Artırımını Belirtir Gazetesi, Kuruluş ve adres
değişikliği gazeteleri, Ortaklar kurulu Gazetesi (Fotokopi)
7. Adres tespit yazısı aslı (Bağlı bulunduğunuz belediye yada organize sanayi
bölgesindeyseniz osb biriminden alınması gereklidir. Asıl evrak bize gönderilmelidir)
8. Vergi Levhası fotokopisi
9. Faaliyet belgesi fotokopisi ( Akkaşgrup)
10. Son ay elektrik faturasının fotokopisi
11. Eski kapasite raporu fotokopisi (varsa)
12. Sanayi sicil belgesi fotokopisi (varsa)

Akkaş Group bünyesinde ito ( istanbul Ticaret Odası) ve İSO İstanbul Sanayi Odası alanında danışmanlık hizmeti veren uzmanı ekibi ile kapasite raporu hazırlama danışmanlığı ve müşaviriliği yapılmaktadır. kapasite raporu yenileme için gerekli evrakları için uzmanlarımızdan bilgi alabilirsiniz.

 

10 dakika da SGK'dan ne kadar alacağınız olduğunu öğrenin

Ücretsiz Analiz

Yukarı