Kalite Yönetim Sistemi Eğitimleri

Kalite Yönetim Sistemi Eğitimleri

Kalite Sistemi  Sistemi,   kuruluşların insan ve maddi kaynakları kullanarak amaçlarını etkili ve verimli şekilde kullanmasını sağlamaktadır. ISO kuruluşların kendilerine uydun bir  şekilde kalite güvence sistemine sahip olmaları için bir model sunmaktadır.  Kuruluşlar için bu modele uygunluk, pek çok ülke tarafından kabul edilmiştir. Model uygulandığında, kurumsal işleyişin kalite tabanlı örgütlenmesi için gereken tüm süreçlere dahil olunacak ve sistemin entegrasyonu ile birlikte uygulanabilirliği gerçekleşmiş olacaktır.

Bu Kapsamda Kalite Yönetim Sisteminin Amacı;

Tüm ürün kategorileri,  tüm sektörler ve her büyüklükteki kuruluşa uygulanabirliği ile TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standartı temel kavramları, sekiz temel prensip ile standart maddelerini yorumlayarak kuruluşların faaliyet alanı doğrultusunda en etkin şekilde yetkilendirilerek eğitim vermektir.

ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İÇ DENETÇİ EĞİTİMİ

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının işletme içinde ölçülmesi araçlarından önemli bir prosesi de zorunlu iç tetkiklerdir. İç tetkikler işletmedeki yönetim sisteminin varlık, uygulama ve etkinliğine objektif  bir bakış açısı ile değerlendirme yapma olanağı sağlar. İç tektiler Sertifikalı İç Denetçiler tarafından yürütülmelidir ve iç tetkik eğitimi ISO 19011 Standardı kapsamında ele alınmalıdır. Katılımcıların, Sertifikalı İç Denetçi olabilmesi, denetim tekniğinin uluslar arası standartlara dayandırılması ve etkin olarak sürdürülebilmesi için gerekli temel bilgileri sunmak üzere şu konular ele alınacaktır;

 • Tetkik ve Tetkik Tanımları
 • Kalite Yönetim Sistemi Tetkikine Genel Bakış
 • İç Tetkikçi Kişisel Özellikleri ve Davranış Kültürü
 • Tetkikçilerin Görev ve Sorumlulukları
 • Tetkik İletişimi
 • Soru Tekniği
 • ISO 19011 Standardının Yapısı
 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Şartlarının İncelenmesi
 • Tetkik Kapsamının Belirlenmesi
 • Soru Listelerinin Hazırlanması
 • Örnek Soru Listelerinin Oluşturulması
 • Tetkik Planlaması
 • Açılış Toplantısı
 • Saha Araştırma – Gözlem – İnceleme
 • Uygunsuzlukların Tespit Edilmesi
 • Kapanış Toplantısı
 • Uygunsuzlukların Ele Alınması – Kök Neden Analizi
 • Bulguların Raporlanması
 • Uygunsuzlukların Takibi –
 • Takip Denetimi
 • İç Tetkik Prosedürünün Oluşturulması
 • Tetkik Verilerinin Yönetimin Gözden Geçirmesine Taşınması
 • Örnek Vaka İncelemeleri
 • Örnek Denetim Senaryolarının İncelenmesi
 • Değerlendirme Sınavı

Eğitim Platformu ve Süresi: Zoom –Webinar - Tam gün

Eğitim Sertifikası: ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Başarı Sertifikası (70 puan ve üstü)

Kimler Katılmalı: İnsan Kaynakları, Üretim, Kalite, Müşteri İlişkileri, Satış Pazarlama, Planlama, Ar-Ge, İş Geliştirme, İş Sağlığı Güvenliği, Çevre Sorumluları ve Üst Yönetim eğitimden yoğun şekilde faydalanabilir.

ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı gerekliliklerine göre sürdürülen bir yönetim sistemi, işletmenin verimliliğine önemli katkılar sağlar ve müşteri memnuniyetinin arttırılmasına olanak sağlar. Katılımcıların, Kalite Yönetim Sistemi'nin kurulması, sürdürülmesi ve sürekli geliştirilebilmesi için gerekli temel bilgileri sunmak üzere şu konular ele alınacaktır;

 • Kalite Kavramına Giriş
 • PUKO Döngüsü
 • Müşteri Kavramı Ve Müşteri Memnuniyeti Tanımlamaları
 • Kalite Yönetim Sistemi Nedir?
 • Kalite Yönetim Sisteminin Faydaları
 • ISO 9001'in Temel İlkeleri
 • Terimler Ve Tanımlar
 • Tarafların İhtiyaç ve Beklentileri
 • Liderlik ve Taahhüt
 • Kalite Yönetim Sistemi Planlaması
 • Destek Prosesleri
 • Operasyonel Planlama ve Kontrol
 • İzleme Ölçme Analiz ve Değerlendirme
 • Sürekli İyileştirme
 • ISO 9001 Şartlarının Yorumlanması
 • Dokümantasyon Gereklilikleri
 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Kurulması İçin Metotlar

Eğitim Platformu ve Süresi: Zoom –Webinar  - Tam gün

Eğitim Sertifikası: ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi Katılımcı Sertifikası

Kimler Katılmalı: İnsan Kaynakları, Üretim, Kalite, Müşteri İlişkileri, Satış Pazarlama, Planlama, Ar-Ge, İş Geliştirme, İş Sağlığı Güvenliği, Çevre Sorumluları ve Üst Yönetim eğitimden yoğun şekilde faydalanabilir.

ISO 45001 İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, işletmenin iş prosesleri ile uyumlu şekilde iş güvenliğinin sürdürülmesi, kazaların önlenmesi ve yasal gerekliliklerin sağlanması yönünden sürdürülen bir yönetim sistemi olarak, işletmenin güvenli çalışma ortamları oluşturmasına önemli katkılar sağlar. Katılımcıların, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi'nin kurulması, sürdürülmesi ve sürekli geliştirilebilmesi için gerekli temel bilgileri sunmak üzere şu konular ele alınacaktır;

 • İş Güvenliği Kavramına Giriş
 • İSG PUKO Döngüsü
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Tanımlamaları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir?
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin Faydaları
 • ISO 45001'in Temel İlkeleri
 • Terimler Ve Tanımlar
 • Çalışanların ve Diğer İlgili Tarafların İhtiyaç ve Beklentileri
 • Liderlik ve Çalışanların Katılımı
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Planlaması
 • Destek Prosesleri
 • İSG Operasyonel Planlama ve Kontrol
 • İzleme Ölçme Analiz ve Değerlendirme
 • Sürekli İyileştirme
 • ISO 45001 Şartlarının Yorumlanması
 • Dokümantasyon Gereklilikleri
 • ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Kurulması İçin Metotlar

Eğitim Platformu ve Süresi: Zoom –Webinar  -Tam gün

Eğitim Sertifikası: ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi Katılımcı Sertifikası

Kimler Katılmalı: İnsan Kaynakları, Üretim, Kalite, Müşteri İlişkileri, Satış Pazarlama, Planlama, Ar-Ge, İş Geliştirme, İş Sağlığı Güvenliği, Çevre Sorumluları ve Üst Yönetim eğitimden yoğun şekilde faydalanabilir.

 SATIŞ BECERİLERİ GELİŞTİRME EĞİTİMİ

Müşteri memnuniyetine odaklanmış bir satış prosesi geliştirmek, müşterilerimize sunduğumuz faydalı farklılıkların başında gelir. Satış hedeflerinin oluşturulması ve satış sürecinin iyileştirilerek, müşteri ile ilişkilerin iyileştirilmesi ve satış yeteneklerinin arttırılmasına olarak düzenlenecek eğitimlerle şu konular ele alınacaktır;

 • Satış nedir?
 • Müşteri Kimdir
 • Satın Alma Kararının Oluşması
 • Reklamların Analiz
 • Satış Yöneticisi Görevleri
 • Müşteri İhtiyaç ve Beklentileri Analizi Nasıl Yapılır?
 • Müşteri Beklentileri Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?
 • Satış Sürecinin Oluşturulması
 • Müşteri Memnuniyet Anketleri Yönetimi
 • Müşteri Şikayet Yönetimi
 • Müşteri Memnuniyet Analizi
 • Mevcut Müşteri – Mevcut Ürün / Yeni Müşteri – Yeni Ürün Etki Analizi

Eğitim Platformu ve Süresi: Zoom –Webinar  -Tam gün

Eğitim Sertifikası: Satış Becerileri Geliştirme Eğitimi Katılımcı Sertifikası

Kimler Katılmalı: İnsan Kaynakları, Üretim, Kalite, Müşteri İlişkileri, Satış Pazarlama, Planlama, Ar-Ge, İş Geliştirme Sorumluları eğitimden yoğun şekilde faydalanabilir.

TAKIM ÇALIŞMASI EĞİTİMİ

Bir takımın en önemli kazanımlarından biri sinerjidir. Kendini anlayabilen, diğer kişileri, çevresindeki olayları ve toplumu anlayabilen takım üyelerinden bir çalışma grubu oluşturmak üzere düzenlenecek eğitimlerle şu konular ele alınacaktır;

 • Takım Olmanın Faydaları ve Takım Ruhu
 • Takım Lideri Özellikleri
 • Takım Üyeleri Nasıl Davranmalı?
 • Takım Organizasyon Yapısı ve Yetkinlikler
 • Takım Vizyonu ve Takım Hedefleri
 • Profesyonel Bir Takım
 • Takım Performansı
 • Takım İçinde İletişim
 • Takımda Güven
 • Sinerji Oluşturmak
 • Kişilerin Yönetimi ve Motivasyon

 

Eğitim Platformu ve Süresi: Zoom –Webinar  -Tam gün

Eğitim Sertifikası: Takım Çalışması Eğitimi Katılımcı Sertifikası

Kimler Katılmalı: İnsan Kaynakları, Üretim, Kalite, Müşteri İlişkileri, Satış Pazarlama, Planlama, Ar-Ge, İş Geliştirme Sorumluları eğitimden yoğun şekilde faydalanabilir.

YÖNETİCİLİK VE LİDERLİK EĞİTİMİ

Bir işletmenin üst yönetimin liderlik göstermesi, organizasyondaki tüm yöneticilerin liderliklerinin desteklenmesi ile önem kazanır. Yöneticilerin yönetimsel teknikleri etkin şekilde kullanmaları için gerekli temel bilgileri sunmak üzere şu konular ele alınacaktır;

 • Yönetmek Kavramı ve İş Proseslerinin Kontrolü
 • Yöneticinin Liderlik Göstermesi
 • Şirket Kültürü Temsil Sorumluluğu
 • Yöneticilik Davranışı Sorumluluğu
 • Kurumsal Vizyonla Uyumlu Bölüm Hedeflerinin Oluşturulması
 • Hedeflerin Gerçekleştirilmesinde Proje Yönetimi
 • Yönetim Erkinin İş Proseslerine Entegrasyonu
 • İş Prosesleri İçin Hesap Verilebilirliğin Sağlanması
 • Kritik Kontrol Noktalarının Belirlenmesi
 • Proses Performans Yönetimi ve Sürekli İyileştirme Planlaması
 • Müşteri Memnuniyeti Odaklı Ekip Yönetimi
 • Güven ve İşbirliği Temelli Yöneticilik
 • Motivasyon, Eşgüdümleme, Katılım ve Danışmanın Sağlanması
 • Yetki ve Sorumluluk Devri
 • Görevlendirmelerin Gözden Geçirilmesi için Toplantı Yönetimi
 • İnisiyatif Kullanmak – Krallar Yalnız Ölür

Eğitim Platformu ve Süresi: Zoom –Webinar  -Tam gün

Eğitim Sertifikası: Yöneticilik ve Liderlik Eğitimi Katılımcı Sertifikası

Kimler Katılmalı: İnsan Kaynakları, Üretim, Kalite, Müşteri İlişkileri, Satış Pazarlama, Planlama, Ar-Ge, İş Geliştirme, İş Sağlığı Güvenliği, Çevre Sorumluları ve Üst Yönetim eğitimden yoğun şekilde faydalanabilir.

KURUMSAL İLETİŞİM EĞİTİMİ

Kurumsal ihtiyaçlarınız doğrultusunda; kurum kültürü ile ortak hedeflere bağlı bir iletişim ortamının oluşturulması temel amaçlardandır. İç ve Dış iletişim ihtiyaçları çerçevesinde çalışanların iletişim tekniklerini etkin şekilde kullanmaları için gerekli temel bilgileri sunmak üzere eğitimde şu konular ele alınacaktır;

 İletişimin Temel İlkeleri,

 • İletişim Mesajı Oluşturmak ve İletişim Mesajını Yönetmek,
 • İletişim Kanalının Analizi,
 • İletişim Kanalındaki Blokların Farkına Varmak,
 • Mesajı Sabotajdan Korumak,
 • İletişim Kanalında Alt Kanal Açmak,
 • İletişim Mesajını İletmek,
 • Mesajı Hibritleştirmek (karşı tarafı mesajın ana fikrine ortak etmek) ve Tepki Oluşmasını Sağlamak,
 • Telefon ile İletişim; Dinleme, Algılama, Mesaj Alma ve Mesaj İletme,
 • İletişimdeki Zaman Tuzaklarından Korunmak,
 • Toplantı Yönetimi,
 • Zoom, Teams gibi Görüntülü İnternet Platformlar İle İletişim,
 • Müşteri ile İletişim

Eğitim Platformu ve Süresi: Zoom –Webinar  -Tam gün

Eğitim Sertifikası: Kurumsal İletişim Eğitimi Katılımcı Sertifikası

Kimler Katılmalı: İnsan Kaynakları, Üretim, Kalite, Müşteri İlişkileri, Satış Pazarlama, Planlama, Ar-Ge, İş Geliştirme, İş Sağlığı Güvenliği, Çevre Sorumluları ve Üst Yönetim eğitimden yoğun şekilde faydalanabilir.

Erkan AKKAŞ danışmanlık eğitim, AKKAŞAKADEMİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI EĞİTİMİ

Yasal gerekliliğin, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde ele alınması ve kurumsal ihtiyaçlarınız doğrultusunda; kurum kültürü ile ortak kişisel verilerin korunmasına yönelik uygulamaların entegrasyonu için gerekli temel bilgileri sunmak üzere eğitimde şu konular ele alınacaktır; 

 • Kişisel Veri Nedir?
 • Özel Nitelikli Kişisel Veriler
 • Aydınlatma Metinleri
 • Açık Rıza Alınması
 • Gizlilik Sözleşmeleri
 • KVK Genel İlkeleri
 • KVK Kanunu Yasal Uyumluluğu
 • Kurul Kararları

Eğitim Platformu ve Süresi: Zoom –Webinar  -Tam gün

Eğitim Sertifikası: Kişisel Verilerin Korunması Eğitimi Katılımcı Sertifikası

Kimler Katılmalı: İnsan Kaynakları, Üretim, Kalite, Müşteri İlişkileri, Satış Pazarlama, Planlama, Ar-Ge, İş Geliştirme, ve Üst Yönetim eğitimden yoğun şekilde faydalanabilir.

 

10 dakika da SGK'dan ne kadar alacağınız olduğunu öğrenin

Ücretsiz Analiz

Yukarı