ISO 22000 Haccp Gıda Güvenliği

ISO 22000:2005  Haccp Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

Gıda zincirindeki potansiyel tehlikelerin analizi yapıldıktan sonra kritik kontrol noktalarının belirtilmesi ve izlenmesi, gözden geçirilmesi, iyileştirmesini içermektedir.

Günümüzde güvenli gıda üretimi için hammaddeler, katkılar, yardımcı diğer maddeler ve ambalaj malzemelerinin üretiminden başlayarak tedarikçilerin seçimi ve değerlendirmesini, işletmeye kabulünü, üretim aşamalarını, son muhafaza ve sevkiyat dahil olmak üzere kontrol altında tutan bir yaklaşımın gerekliliği ortaya çıkmıştır. HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points - Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları) Sistemi bu yaklaşımlardan birisidir.

FAYDALARI NELERDİR?

- Uluslararası bir standarttır.
- Tüm dünyada ticaret kolaylığı sağlar
- Tüketici tercihi, beğenisi ve güveninin kazanılması
- Ürün kayıplarını azaltır
- Rekabet gücü kazanma
- Ürün ve hizmet kalitesinde ölçülebilir düzelme

- Güvenilir gıdanın tüketiciye ulaşmasını sağlar.

- Yasal Mevzuata uygunluğun sağlanması

10 dakika da SGK'dan ne kadar alacağınız olduğunu öğrenin

Ücretsiz Analiz

Yukarı