• blog_1.png

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

Kuruluşların faaliyetleri nedeniyle çevreye verdiği zararı en aza indiren, hammadde, enerji tüketimini azaltarak finansal açıdan yarar sağlamalarına destek olan bir çevre yönetim sistemidir.

ISO 14001, Çevre Yönetim Sistemlerine ilişkin olarak uluslararası alanda tanınmış bir standarttır ve kuruluşların faaliyetlerinin, ürünlerinin ve hizmetlerinin çevreyle ilgili unsurlarının daha etkin şekilde nasıl yönetileceği konusunda bir kılavuz sunmaktadır

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi’nin Kuruluşunuza Sağlayacağı Faydalar;

    - Çevresel performansınızı sürekli iyileştirmenizi sağlar,

    - Çevresel risklerinizi yönetebilmenizi sağlar

    - Çevre ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuata uyum sağlamanızı kolaylaştırır,

    - Küresel olarak tanımış ve kabul görmüş bir standarda uygunluğunuzu sağlar,

    - Uluslararası rekabet avantajı sağlar,

    - Kurumsal imajınızı güçlendirir, kaliteyi artırır

    - Müşterileriniz, paydaşlarınız ve tüm ilgili taraflara güven verir,

     - Çevre kirliliğinin kaynaktan başlayarak kontrol altına alınmasını ve azaltılmasını sağlar,

    - Atıkların sistematik olarak azaltılıp kontrol altına alınmasıyla hammaddelerin ekonomik kullanımını sağlar ve üretim maliyetlerini düşürür,

    - Tüm çalışanlarınızın çevre konusundaki bilinç ve farkındalıklarının artmasını sağlar,

10 dakika da SGK'dan ne kadar alacağınız olduğunu öğrenin

Ücretsiz Analiz

Yukarı