• blog_35.jpg

İş yeri Hekimliği hizmetleri

 İşyeri Hekimi

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yayımladığı tebliğe göre tehlikeli sınıfta yer alan tüm işyerleri 30 Haziran 2013 tarihinden itibaren çalışan sayısına bakılmaksızın iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi istihdam etmek zorundadır. Az tehlikeli işyerleri için ise 50 çalışan üzeri için bu zorunluluk getirilmiş zorundadır. Ancak Temmuz 2016 tarihinden sonra çalışan sayısına bakılmaksızın az tehlikeli işyerlerinde uzman ve hekim bulundurma zorunluluğunun uygulanacağı bilinmektedir. Bakanlık aldığı bu karar ve kanunlarla iş güvenliği uzmanı ile iş kazalarının önüne geçebilmeyi planladığı gibi işyeri hekimleri ilede meslek hastalıklarını azaltmak ve hatta tamamen ortadan kaldırmayı amaçlamıştır.

 Meslek hastalıkları malesef çoğu zaman göz ardı edilen ancak kişinin ilerleyen yaşlarda karşı karşıya geldiği bir konudur. Bu noktada işyeri hekimlerine büyük sorumluluk verilmiş durumdadır. İşvereni ve çalışanı doğru yönlendirerek bu problemi ortadan kaldıracak işyeri hekimlerinin ön büyük özellikleri, çalışanların çalışma ortmalarını birebir gözlemleyerek, maruz kaldıkları ortam koşullarına göre tedavi uygulayabilmektir. Sağlık açısından sakıncası bulunan ortamlarda yapılması gerekenler ve uygulanacak önlemler konusunda uzman ve işeverene tavsiyelerde bulunarak en doğru çalışmanın yapılmasına büyük katkı sağlar.

 Meslek hastalığını önleme konusunda işyeri hekiminin en büyük rolü "koruyucu hekimlik" uygulamasıdır. Bu sayede çalışanın karşı karşıya kalabileceği meslek hastalığını öncesinde fark ederek bu hastalık oluşmadan yapılması gereken çalışmayı işveren ve iş güvenliği uzmanı ile gerçekleştireceği ekip çalışmasıyla hayata geçirir. Meslek hastalığı riski tüm iş kollarında mevcuttur ancak işi doğru analiz etmek ve çalışanı düzenli takip sonucu bu konuda başarılı neticeler almak imkansız değildir.

10 dakika da SGK'dan ne kadar alacağınız olduğunu öğrenin

Ücretsiz Analiz

Yukarı