• blog_37.jpg

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimleri

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimleri 

Ülkemizdeki en önemli sorunlardan biri de iş sağlığı ve güvenliği konusudur. Çünkü reele bakıldığı zaman ülkemiz iş kazaları ve meslek hastalıkları bakımından dünyada üst sıralarda yer almaktadır. Her gün meydana gelen iş kazalarında onlarca insan yaralanmakta ve/veya hayatını kaybetmektedir.

20/6/2012 tarihli ve 29.12.2013 tarihinde yürürlüğe giren  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan bütün işyerleri bünyesinde İş Güvenliği Uzmanı bulundurmak zorundadır.

29.12.2012 tarihli resmi gazetede yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri yönetmeliğinde belirtilen işverenin yükümlülüğü, işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla; gerekli niteliklere haiz iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirmek zorundadır.

Bu yasa

v 50 ve üzeri çalışanı olan sanayiden sayılan ve sürekli 6 ay çalışan işletmeler

v 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 01.01.2014 tarihi itibari ile

v 50’den az çalışanı olan az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 01.01.2020  tarihi itibari ile zorunluluk başlayacaktır.

 Eğitimler bu yasa çerçevesinde olacaktır.

10 dakika da SGK'dan ne kadar alacağınız olduğunu öğrenin

Ücretsiz Analiz

Yukarı