• blog_12.png

Dış Ticaret Destekleri

Dış Ticaret Destekleri

Türkiye’de dış ticaret mevzuatı AB ile yürürlülükte olan Gümrük Birliği Gerekleri ve Dış Ticaret Örgütü kuralları gereğince şekillenmektedir. Bu kurallar çerçevesinde oluşturulan temel mevzuat; ihracat, ithalat, destek programları, serbest bölgeler, ürün güvenliği ve teknik düzenlemeler, ticaret politikası savunması, gümrük konularını kapsamaktadır.

Akkaş Group bünyesinde alacağınız eğitimlerle birlikte dış ticaret mevzuatlarında gerekli prosedürleri, işleyiş biçimini ve sonuç odaklı çıktıları kavrayabileceğiniz bütünleyici bir programa dahil olursunuz.

Dış ticaret mevzuatının kapsamları hukuksal ve işleyiş bakımından geniş çerçeveli olup, konuyla ilgili gereken kritik ve önemli bilgileri, dikkat edilmesi gereken noktaları ve firmanızın odaklanması gereken asıl başlıkları alacağınız eğitim ile belirlemek çok kolay olacak.

Bu bilgiler ışığında sizlerde firmanızın dış pazarda büyümesi ve gelişmesini istiyorsanız veya hali hazırda dış ticaret alanında politikalarınız mevcut ancak güncellemeler yapmak istiyorsanız uzman kadromuzdan eğitim alabilir, konuyla ilgili bizlere ulaşabilirsiniz.

YURTDIŞI PAZARA GİRİŞ BELGESİ DESTEĞİ

İhracat yaparken almak zorunda olunan veya ihracat

yaparken firmalarımıza avantaj sağlayacak olan belgelerin  hazırlanması için harcamalar yapılmaktadır. Bu destekte  firmalarımız olarak  standartlara, can güvenliğine ve

kalitelerine ilişkin belgelerinin yanısıra test kalibrasyon

analizlerinin yapılacağı harcamalar için bakanlığın desteği  yer almaktadır.

BU DESTEKLE NELER KAZANILMAKTA

Firmalarımızın müşterilerinin talep ettiği ve satışı  gerçekleştirmek için zorunlu olan kalite/can/mal güvenliğine  ilişkin belgeleri almaya yönelik giderlerle test/analiz  raporlarının giderleri desteklenir.

Harcamaların P’sini, yılda 250.000 $ kadar  karşılanmaktadır.

BİLİNMESİ GEREKENLER

İlgili firma şahıs firması değilse destek alınmakta

Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen belgeler listesi,  belge alınmadan önce incelenmeli

Eğer firmalarımız almak zorunda olduğu belge listede yoksa  üyesi olduğu ihracatçı birliğiyle irtibat kurarak belgeyi  listeye ekletebilirler. Uzman değerlendirmesi 1 ayı  bulmaktadır.

Alınacak belge desteklenen listelerde kontrol edilmeli

Listede yoksa ihracatçı birlikleri ile irtibat kurulmalı

Listede varsa ihracat için zorunlu belge alınmalı/analiz  yaptırılmalı

Belgeyi aldıktan sonra üyesi olunan ihracatçı birliğine  alınan belgenin düzenlenme tarihinden itibaren 6 ay  içerisinde başvurulmalıdır.

10 dakika da SGK'dan ne kadar alacağınız olduğunu öğrenin

Ücretsiz Analiz

Yukarı