Devlet Destekleri Eğitimleri

Devlet Destekleri Eğitimleri

Küreselleşmenin ve rekabetin arttığı ve hedeflenen kar seviyelerine ulaşmanın oldukça zor olduğu günümüz iş hayatında finansal yönden planlama yapmakta zorlaşmaktadır. Özellikle imalat sektöründe gerçekleşen finansal dalgalanmalar üretici firmaların endişelenmelerine ve gelecekte gerçekleştirmek istedikleri yatırımlara ve faaliyetlerin gerçekleşmesine engel oluşturmaktadır. Bu gibi sorunların ortadan kalkması adına, finansal planlamalarının gerçekleşmesi için dış kaynak kullanımı kaçınılmaz olacaktır. Bu noktada devlet destekleri karşımıza çıkmakta sizler için gerçekleştirek istediğiniz faaliyetler adına büyük avantaj sağlamaktadır. Bu sayede küreselleşeme içerisinde rekabet gücünüzün artması ise büyük bir avantaj olacaktır.

 Devlet Destekleri Eğitiminde ;

 • Destek mekanizması kavramı ve Türkiye’deki destek mekanizması
 • KOSGEB Destekleri ve başvuru süreci
 • Kalkınma Ajansı Hibe ve TÜBİTAK Destekleri
 • İhracata yönelik devlet yardımları
 • Eximbank Kredileri işleyişi ve kullanımı
 • Avrupa Birliği Destekleri ve uluslararası diğer fonlar
 • Yatırım teşvikleri içeriği
 • Kredi Garanti Fonu (KGF) içeriği, kullanım aşamaları
 • Makineler için verilen teşvikler Kredilendirme süreci, kredi yönetimi ve iş geliştirme
 • Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi
 • Yurtdışında markalaşma, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY Desteği

Yukarıda bahsedilen Devlet Destekleri hakkında bilgiler AKKAŞ GROUP UZMANLARI tarafından aktarılacaktır

10 dakika da SGK'dan ne kadar alacağınız olduğunu öğrenin

Ücretsiz Analiz

Yukarı