• blog_15.jpg

* CARİ DÖNEM TAKİPLERİ -6111

4447 - 6111 GENÇ, KADIN VE MESLEKİ BELGE SAHİBİ OLANLARIN İSTİHDAMINA YÖNELİK TEŞVİK

 Özel sektör işverenlerine, 01/03/2011 - 31/12/2020 tarihleri arasında işe aldıkları sigortalılar için, sigorta primine esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren payının tamamının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmasına imkân sağlanmıştır.

 TEŞVİKTEN YARARLANMA ŞARTLARI

İşyeri Yönünden;

-       Aylık prim ve hizmet belgesi Kuruma yasal süresinde verilmiş olmalı,

-       Primler yasal süresi içinde ödenmeli,

-       Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmamalı,

-       Borcu varsa, bu borçlar yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş olmalı,

-       Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcu bulunmamalı,

-       Yararlanma süreleri erkeklere ve kadınlara, sahip olunan belgelere ve yaşa göre değişmektedir.

Sigortalı Yönünden;

-       01/03/2011 ila 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınmış olmalı,

-       18 yaşından büyük olmalı,

-       İşe alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde işsiz olmalı,

-       Ortalama sigortalı sayısına ilave çalıştırılmalı,

Notlar;

·       5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlar teşvikten yararlanamaz.

·       2886, 4734 sayılı Kanunlar ile 4734 sayılı Kanunun 3. maddesi kapsamında alım ve yapım işi üstlenen işverenler ile uluslararası anlaşmalara istinaden alım ve yapım işi üstlenen işverenler, ihale konusu iş döneminde bu teşvikten yararlanamaz.

18-29 YAŞ ARASI ERKEKLER İLE 18 YAŞINDAN BÜYÜK KADINLAR

Belgede Belirtilen Meslekte Çalışmak Kaydıyla

İş-Kur'a kayıtlı değil ise

İş-Kur'a kayıtlı ise

Mesleki yeterlilik belgesine sahip olanlar

48 Ay

+6 Ay

Teknik okul mezunu olanlar veya İş-Kur kurslarını bitirenler

36 Ay

+6 Ay

Yukarıda belirtilen niteliklere sahip olmayanlar

24 Ay

+6 Ay

 

29 YAŞINDAN BÜYÜK ERKEKLER

Belgede Belirtilen Meslekte Çalışmak Kaydıyla

İş-Kur'a kayıtlı değil ise

İş-Kur'a kayıtlı ise

Mesleki yeterlilik belgesine sahip olanlar

24 Ay

+6 Ay

Yukarıda belirtilen niteliklere sahip olmayanlar

0 Ay

+6 Ay

 

SPEK ALT SINIRINDAN

SPEK ÜST SINIRINDAN

Teşviksiz Tutar

Teşvik Tutarı

Teşvik Sonrası Tutar

Teşviksiz Tutar

Teşvik Tutarı

Teşvik Sonrası Tutar

37,50%

5%

32,50%

37,50%

(5%xSPEK) + (15,5%xSPEK)

37,5% - ((5%xSPEK) + (15,5%xSPEK))

7.500,94₺

1.000,13₺

6.500,81₺

56.257,09 ₺

30.753,87 ₺

25.503,21 ₺

10 dakika da SGK'dan ne kadar alacağınız olduğunu öğrenin

Ücretsiz Analiz

Yukarı