AB Fonları

AB HİBE FONLARI DANIŞMANLIĞI

Özel Sektör ve Kamu Kuruluşlarının, Sivil Toplum Kuruluşları, Avrupa Birliği ve Kalkınma Ajansları’na sunulması planlanan projelerin hazırlanması, yürütülmesi kapsamında hizmet sağlanacaktır.

Kültürler arası bütünleşmeyi ve işbirliğini geliştirmek, kamu kuruluşlarını ve KOBİ’leri desteklemek, çevre, özgürlük, adalet ve ortak pazar olgularının eşgüdümsel eylemlerini arttırmak amacıyla, üyeler arası, Avrupa Birliği Programları ve Projeleri oluşturulmuştur.

 

10 dakika da SGK'dan ne kadar alacağınız olduğunu öğrenin

Ücretsiz Analiz

Yukarı