• blog_17.jpg

* 6645 İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMINI TAMAMLAYANLARIN İSTİHDAMINA YÖNELİK TEŞVİK

 4447 - 6645 İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMINI TAMAMLAYANLARIN İSTİHDAMINA YÖNELİK TEŞVİK

 Türkiye İş Kurumu tarafından 31/12/2017 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programlarını tamamlayanları üç ay içinde işe alan özel sektör işverenlerine işe aldıkları bu sigortalılar için, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak sigorta primi işveren payının tamamının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmasına imkân sağlanmıştır.

 TEŞVİKTEN YARARLANMA ŞARTLARI

İşyeri Yönünden;

-       Aylık prim ve hizmet belgesi Kuruma yasal süresinde verilmiş olmalı,

-       Primler yasal süresi içinde ödenmeli,

-       Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcu bulunmamalı,

-       Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmamalı,

-       İşe alınan sigortalının bir önceki takvim yılında bildirilen sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmalı,

Sigortalı Yönünden;

-       31.12.2017 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programını tamamlamış olmalı,

-       İşbaşı eğitim programının bitimini müteakip en geç üç ay içinde işe alınmalı,

-       23/4/2015 tarihi ve sonrasında işe alınmış olmalı,

-       18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olmalı,

-       Tamamladığı işbaşı eğitim programına ilişkin meslek alanında işe alınmalı,

NOTLAR

·       5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlar teşvikten yararlanamaz.

·       2886, 4734 sayılı Kanunlar ile 4734 sayılı Kanunun 3. maddesi kapsamında alım ve yapım işi üstlenen işverenler ile uluslararası anlaşmalara istinaden alım ve yapım işi üstlenen işverenler, ihale konusu iş döneminde bu teşvikten yararlanamaz.

·       5 puanlık indirim SPEK üzerinden, kalan ,5 işveren payı ise asgari ücret üzerinden hesaplanmaktadır.

 

 

 

10 dakika da SGK'dan ne kadar alacağınız olduğunu öğrenin

Ücretsiz Analiz

Yukarı