• blog_22.jpg

* 5510 MALULLÜK, YAŞLILIK VE ÖLÜM SİGORTASI İŞVEREN HİSSESİNDEN 5 PUANLIK İNDİRİM

5510 MALULLÜK, YAŞLILIK VE ÖLÜM SİGORTASI İŞVEREN HİSSESİNDEN 5 PUANLIK İNDİRİM

5510 Sayılı Kanun’un 4/a maddesi kapsamında sigortalı işçi çalıştıran işverenlere bazı prim teşvikleri mevcuttur. SGK teşviklerinden olan 5510 sayılı Kanun’un 4(a) bendi kapsamındaki sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerinin, bu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutar Hazine tarafından karşılanır.

Teşvikten Yararlanma Şartları;

  • Aylık prim ve hizmet belgesinin muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresinde verilmesi,
  • Primlerin yasal süresinde ödenmesi,
  • Türkiye genelinde prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcu bulunmaması (varsa yapılandırılmış/tecil ve taksitlendirilmiş olması ve düzenli ödenmesi),
  • Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması, sahte sigortalı bildiriminde bulunulmaması,2
  • İşverenin 5335 sayılı Kanunun 30 maddesinin 2 fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlardan olmaması,
  • Yapılan işin 2886 4734 sayılı Kanunlar ve 4734 sayılı Kanun’un 3 maddesi kapsamında veya uluslararası anlaşmalara istinaden alım ve yapım işlerinden olmaması
  • Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurtdışında çalışan sigortalılardan dolayı 5 puanlık indirimden yararlanılamaz.

 

SPEK ALT SINIRINDAN

SPEK ÜST SINIRINDAN

Teşviksiz Tutar

Teşvik Tutarı

Teşvik Sonrası Tutar

Teşviksiz Tutar

Teşvik Tutarı

Teşvik Sonrası Tutar

37,50%

5%

32,50%

37,50%

5%

32,50%

7.500,94₺

1.000,13₺

6.500,81₺

56.257,09₺

7.500,95₺

48.756,14₺

 

 

10 dakika da SGK'dan ne kadar alacağınız olduğunu öğrenin

Ücretsiz Analiz

Yukarı