• blog_24.jpg

* 5510 -25510, 16322, 26322 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARLAR UYARINCA UYGULANAN TEŞVİK

 5510 - 25510, 16322, 26322 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARLAR UYARINCA UYGULANAN TEŞVİK

 Prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin; işveren hisselerinin tamamına veya Bakanlar Kurulunca istatistiki bölge birimleri sınıflandırması, kişi başına düşen milli gelir veya sosyoekonomik gelişmişlik düzeyleri dikkate alınmak suretiyle belirlenen illerde işveren hisseleri ile birlikte sigortalı hisselerinin tamamına kadar olan kısmı Ekonomi Bakanlığı bütçesinden karşılanmaktadır.

 TEŞVİKTEN YARARLANMA ŞARTLARI

·       Aylık prim ve hizmet belgesi Kuruma yasal süresinde verilmiş olmalı,

·       Primler yasal süresi içinde ödenmeli,

·       Türkiye genelinde prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcunun olmaması,

·       Ekonomi Bakanlığınca düzenlenen teşvik belgesi alınmış olmalı,

·       Borcu varsa, bu borçlar yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş olmalı ve bu borçların zamanında ve düzenli bir şekilde ödenmesine devam edilmeli,

·       Teşvik belgesinin tamamlama vizesinin yapılmış olması (gemi yatırımları hariç),

·       Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmamalı, sahte sigortalı bildiriminde bulunulmamalı,

NOTLAR

·       İşyerinin 6 ncı bölgede kurulu olması halinde sigortalı ve işveren hissesi prim tutarının tamamı karşılanır.

·       5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlar teşvikten yararlanamaz. Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışan sigortalılardan ve yurtdışında çalıştırılan sigortalılardan dolayı da bu teşvikten yararlanılamayacaktır.

·       İlave 6 puanlık indirimle aynı dönem için uygulanmaz.

 

Bölgeler

1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge
Ankara Adana Balıkesir Afyonkarahisar Adıyaman Ağrı
Antalya Aydın Bilecik Amasya Aksaray Ardahan
Bursa Bolu Burdur Artvin Bayburt Batman
Eskişehir Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç) Gaziantep Bartın Çankırı Bingöl
İstanbul Denizli Karabük Çorum Erzurum Bitlis
İzmir Edirne Karaman Düzce Giresun Diyarbakır
Kocaeli Isparta Manisa Elazığ Gümüşhane Hakkari
Muğla Kayseri Mersin Erzincan Kahramanmaraş Iğdır
  Kırklareli Samsun Hatay Kilis Kars
  Konya Trabzon Kastamonu Niğde Mardin
  Sakarya Uşak Kırıkkale Ordu Muş
  Tekirdağ Zonguldak Kırşehir Osmaniye Siirt
  Yalova   Kütahya Sinop Şanlıurfa
      Malatya Tokat Şırnak
      Nevşehir Tunceli Van
      Rize Yozgat Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri
      Sivas  
 

1,2,3,4 ve 5. BÖLGELER

SPEK ALT SINIRINDAN

SPEK ÜST SINIRINDAN

Teşviksiz Tutar

Teşvik Tutarı

Teşvik Sonrası Tutar

Teşviksiz Tutar

Teşvik Tutarı

Teşvik Sonrası Tutar

37,50%

(5% + 15,5%)

17%

37,50%

(5%xSPEK) + (15,5%xA.Ü)

37,5% – ((5%xSPEK)+(15,5%xA.Ü))

7.500,94 ₺

4.100,51 ₺

3.400,43 ₺

56.257,009 ₺

10.601,33 ₺

45.655,76 ₺

 

6. BÖLGE

SPEK ALT SINIRINDAN

SPEK ÜST SINIRINDAN

Teşviksiz Tutar

Teşvik Tutarı

Teşvik Sonrası Tutar

Teşviksiz Tutar

Teşvik Tutarı

Teşvik Sonrası Tutar

37,50%

( 5% + 29,5%)

3%

37,50%

(5%xSPEK) + (29,5%xA.Ü)

37,5% – ((5%xSPEK) + (29,5%xAÜ))

7.500,94 ₺

6.900,86 ₺

600,08 ₺

56.257,09 ₺

13.401,68 ₺

42.855,41 ₺

 

10 dakika da SGK'dan ne kadar alacağınız olduğunu öğrenin

Ücretsiz Analiz

Yukarı