• blog_19.jpg

* 5225 -55225 - 25225 KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİ HAKKINDA UYGULANAN SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİ

 5225 - 55225 - 25225 KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİ HAKKINDA UYGULANAN SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİ

 Kültür Yatırım Belgesi almış olan işyerlerinde fiilen çalışan sigortalıların prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin 3 yıl boyunca 50%’si, Kültür Girişim Belgesi almış işyerlerinde fiilen çalışan sigortalıların ise prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin 7 yıl boyunca 25%’i, Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten karşılanmaktadır.

 TEŞVİKTEN YARARLANMA ŞARTLARI

·       Aylık prim ve hizmet belgesi Kuruma yasal süresinde verilmiş olmalı,

·       Kurumlar vergisi mükellefi olmalı,

·       Kültür ve Turizm Bakanlığından kültür yatırım veya girişim belgesi alınmış olmalı,

·       Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu olmamalı (varsa da ilgili kanunların öngördüğü şekilde yapılandırılmış ve yapılandırma işleminin devam ediyor olması),

NOTLAR

·       5 puanlık indirim ve kalan ,5 işveren payının yarısı veya dörtte biri SPEK üzerinden hesaplanmaktadır.

YATIRIM

SPEK ALT SINIRINDAN

SPEK ÜST SINIRINDAN

Teşviksiz Tutar

Teşvik Tutarı

Teşvik Sonrası Tutar

Teşviksiz Tutar

Teşvik Tutarı

Teşvik Sonrası Tutar

37,50%

(5% + 7,75%)

24,75%

37,50%

(5% + 7,75%)

24,75%

7.500,94 ₺

2.550,32 ₺

4.950,62 ₺

56.257,09 ₺

19.127,41 ₺

37.129,68 ₺

 

GİRİŞİM

SPEK ALT SINIRINDAN

SPEK ÜST SINIRINDAN

Teşviksiz Tutar

Teşvik Tutarı

Teşvik Sonrası Tutar

Teşviksiz Tutar

Teşvik Tutarı

Teşvik Sonrası Tutar

37,50%

( 5% + 3,875%)

28,63%

37,50%

( 5% + 3,875%)

28,63%

7.500,94 ₺

1.775,22 ₺

5.725,72 ₺

56.257,09 ₺

13.314,18 ₺

42.942,91 ₺

 

10 dakika da SGK'dan ne kadar alacağınız olduğunu öğrenin

Ücretsiz Analiz

Yukarı