• blog_26.jpg

* 4447 -15921 İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALANLARIN İSTİHDAMI HALİNDE UYGULANAN PRİM TEŞVİKİ

 4447 - 15921 İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALANLARIN İSTİHDAMI HALİNDE UYGULANAN PRİM TEŞVİKİ

 Kapsama giren sigortalı için, işsizlik ödeneğine hak kazandığı süre boyunca prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan kısa vadeli sigorta primlerinin %1’i ile uzun vadeli sigorta primleri ve genel sağlık sigortası priminin tamamı, kalan işsizlik ödeneği süresince İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

 TEŞVİKTEN YARARLANMA ŞARTLARI

İşyeri Yönünden;

-       Primler yasal süresi içinde ödenmeli,

-       Aylık prim ve hizmet belgesi Kuruma yasal süresinde verilmiş olmalı,

-       Sigortalının, işe alındığı tarihten önceki son altı aylık dönemde Kuruma bildirilen sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması,

Sigortalı Yönünden;

-       01/10/2009 veya sonraki bir tarihte işe alınmış olmalı,

-       İşe giriş tarihi itibariyle işsizlik ödeneği almaya hak kazanmış olmalı,

-       Sigortalı, işsizlik ödeneği almaya hak kazanmadan önce son çalıştığı işyeri haricindeki bir işyerinde işe başlamış olmalı,

-       Fiilen çalışması

 NOTLAR

·       5 puan indirim ile birlikte uygulanmaz.

·       5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlar teşvikten yararlanamaz.

·       4734 sayılı Kanunlar ile 4734 sayılı Kanunun 3. maddesi kapsamında alım ve yapım işi üstlenen işverenler ile uluslararası anlaşmalara istinaden alım ve yapım işi üstlenen işverenler, ihale konusu iş döneminde bu teşvikten yararlanamaz.

SPEK ALT SINIRINDAN

SPEK ÜST SINIRINDAN

Teşviksiz Tutar

Teşvik Tutarı

Teşvik Sonrası Tutar

Teşviksiz Tutar

Teşvik Tutarı

Teşvik Sonrası Tutar

37,50%

33,50%

4%

37,50%

33,5%xAÜ

37,5% – (33,5%xAÜ)

7.500,94 ₺

6.700,84 ₺

800,10 ₺

56.257,09 ₺

6.700,84 ₺

49.556,25 ₺

10 dakika da SGK'dan ne kadar alacağınız olduğunu öğrenin

Ücretsiz Analiz

Yukarı