• blog_20.jpg

* 15746 ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEŞVİK

 5746 - 15746 ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEŞVİK

 Ar-Ge/Tasarım ve destek personeli ile 4691 sayılı Kanununun geçici 2 nci maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden muaf olan personelin; ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, 31/12/2023 tarihine kadar Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanmaktadır.

 TEŞVİKTEN YARARLANMA ŞARTLARI

·       Aylık prim ve hizmet belgesi Kuruma yasal süresinde verilmiş olmalı, primler ödenmiş olmalı,

·       Sigortalı fiilen çalışmalı,

·       Sigortalı; Ar-Ge/Tasarım personeli veya Ar-Ge personel sayısının ’u aşılmamak kaydıyla destek personeli ya da 4691 sayılı Kanun uyarıca ücreti gelir vergisinden istisna tutulmuş personel olmalı,

·       2886, 4734 sayılı Kanunlar ile uluslararası anlaşmalara istinaden alım ve yapım işi üstlenen işverenler, ihale konusu iş döneminde bu teşvikten yararlanamaz.

·       5 puanlık indirim ve kalan , 5 işveren payının yarısı (% 7,75) SPEK üzerinden hesaplanmaktadır. 

SPEK ALT SINIRINDAN

SPEK ÜST SINIRINDAN

Teşviksiz Tutar

Teşvik Tutarı

Teşvik Sonrası Tutar

Teşviksiz Tutar

Teşvik Tutarı

Teşvik Sonrası Tutar

37,50%

(5% + 7,75%)

24,74%

37,50%

(5% + 7,75%)

24,74%

7.500,94 ₺

2.550,32 ₺

4.950,62 ₺

56.257,09 ₺

19.127,41 ₺

37.129,68 ₺

 

10 dakika da SGK'dan ne kadar alacağınız olduğunu öğrenin

Ücretsiz Analiz

Yukarı