• blog_90.jpg

YURT DIŞI PAZAR DESTEK PROGRAMI

YURT DIŞI PAZAR DESTEK PROGRAMI

 

DESTEK ÜST LİMİTİ

Geri ödemesiz: 210.000 TL

Geri ödemeli

90.000 TL

 

DESTEK ORANI

p HİBE

0 FAİZSİZ KREDİ

 

PROJE SÜRESİ

En az 6 ay

En çok 24 ay

 

HEDEF BÖLGE

ÜLKE GENELİ

 

KİMLER BAŞVURABİLİR :

 • KOSGEB veri tabanına kayıtlı ve KOBİ Beyannamesi güncel durumda olan işletmeler,
 • Başvuru tarihi itibariyle son mali yılda bilanço esasına göre defter tutmuş olması ve son mali yıl verilerinin onaylı olan işletmeler,

 

            PROJE KONULARI:

İlk kez yurt dışına açılacak KOBİ’lerin yanı sıra, yurt dışı pazar payını artırmak isteyen KOBİ’lerin bu kapsamda yapacakları yatırımlar desteklenmektedir.

 

 • KOBİ’lerin yurt dışı pazarlara açılabilme beceri ve kabiliyetlerini geliştirmek,
 • KOBİ’lerin yurt dışı pazar paylarını arttırmak,
 • KOBİ’leri, uluslararası rekabetin aktörleri haline getirmek,
 • İhracata başlayan KOBİ sayısını arttırmak,
 • E-ticarete başlayan KOBİ sayısını arttırmaktır.

      BAŞVURUDA SUNULACAK BELGELER,

 

 • Destek konusu gider kalemlerine ilişkin 75.000 TL üstü alımlarda 3 adet proforma faturalar ile özelliklerini içeren dokümanlar, (gider kaleminin özelliği gereği proforma fatura/fiyat araştırması temin edilemeyen durumlarda İşletme tarafından hazırlanacak maliyet çizelgesi)
 • 2018 -2019- 2020 yılı için onaylı Kurumlar Vergisi Beyannamesi
 • Tasarım desteği ile ilgili hizmet alınacak firmanın daha önce benzer nitelikte hazırladığı tasarım örneği ve/veya ayrıntılı çalışma planı ve maliyetini gösterir taslak.
 • Kapasite raporu (zorunlu değildir.

     

            

 

 

 

DESTEK KALEMLERİ

HİBE

DESTEK ORANI

PERSONEL GİDERLERİ

· Ön lisans          :2.500 TL

· Lisans               :3.000 TL 

· Doktora             :4.000 TL

· Yüksek lisans    :5.000 TL

100.000 TL

p

Geri ödemesiz

YAZILIM ve DONANIM GİDERLERİ DESTEĞİ (Proje süresi ile sınırlı lisans bedeli, bulut tabanlı yazılım lisans kullanım bedeli )

· 60.000 Lisans,

· 30.000 Donanım,

· 10.000 Eğitim-danışmanlık

100.000 TL

p

 Geri ödemesiz

 

0

 Geri ödemeli

TANITIM GİDERLERİ DESTEĞİ

*Tanıtım giderleri kapsamında destek alabilmek için yurt içi marka tescil belgesine sahip olması gerekmektedir.

· 30.000 TL, E ticaret siteleri

· 20.000 TL Dijital reklam/tanıtım

· 20.000 TL Yurt dışı basılı reklam

· 20.000 TL Havayolu dergi reklamı

· 10.000 TL Katalog (yabancı dil)

100.000 TL

YURT DIŞI FUAR VE SEYAHAT GİDERLERİ DESTEĞİ

· 150.000 TL Yurtdışı fuar katılım

· 30.000 TL Kongre, konferans, sempozyum (2 kişi)

150.000 TL

TEST ANALİZ BELGELENDİRME DESTEĞİ

· 100.000 TL akredite kuruluştan yaptırılacak test-analiz, belg.)

100.000 TL

HİZMET ALIM GİDERLERİ DESTEĞİ

· 20.000 TL Eğitim ve danışmanlık

· 20.000 TL Tasarım (ürün/ambalaj)

· 20.000 TL Yurtdışı marka tescil

· 20.000 TL Nakliye (ürün numunesi)

· 20.000 TL Diğer hizmet alımları

100.000 TL

 

 • Personel gideri toplam proje tutarının 0'unu aşamaz.
 • Proje kapsamında desteklenecek yazılım Yerli malı belgesine sahip olması durumunda destek oranına ilave edilir.
 • Geri ödemeli destekler kapsamında yapılacak geri ödemeler proje bitiminden sonra 12 ayı ödemesiz olmak üzere, dörder aylık periyotlar halinde 6 eşit taksitte geri ödesi yapılır.
 • Donanım giderleri kapsamında sunucu (server), masaüstü bilgisayar, diz üstü bilgisayar ve yazılımın kullanılmasında ihtiyaç duyulan diğer donanım giderleri için destek verilir.

10 dakika da SGK'dan ne kadar alacağınız olduğunu öğrenin

Ücretsiz Analiz

Yukarı