• post.jpg

Yatırım Teşvik Belgesi

  • Genel Teşvik Uygulamaları

Asgari yatırım tutarını sağlayan ve teşvik edilecek yatırım konularını sağlayan tüm yatırımlarda KDV İstisnası ve Gümrük Muafiyeti bölge ayrımı yapılmaksızın sağlanacaktır.

Yeni teşvik sisteminde düzenlenen illerin bölgesel dağılımdaki yerleri, TÜİK'in daha sonra belirleyeceği değişikliklere göre yeniden düzenlenebilir şekilde sabit değil, değişkendir. Ayrıca sosyo ekonomik açıdan görece daha az gelişmiş olan 6. Bölgeye cazip destekler ve öncelik arz eden yatırımlar yeni teşvik sisteminde yer almaktadır. Eski teşvik sisteminde vergi indiriminde, sigorta primi iş veren hissesi desteğinde ve faiz desteğinde değişiklik yapılmıştır.

Bölgesel Teşvik Uygulamaları


SSK Primi İşveren Hissesi Desteği: Yatırımınız kapsamında oluşturulacak ek istihdamda SSK Primi İşveren Hissesi Desteği ile belirlenen bölgelere göre belirli yıllar içerisinde ödeme yapılmayacaktır.

Yatırım İndirimi: Yatırım İndirimi bölgelere göre belirlenmiş kurumlar vergisi indirimi ile beraber belirli oranlarda gerçekleşir.

Kurumlar Vergisi Desteği: Yatırım İndirimine ulaşılıncaya kadar uygulanacak Kurumlar Vergisi İndirimini ifade eder.

Yatırım Yeri Tahsisi: Bölgesel olarak desteklenen yatırımınız Milli Emlak Müdürlüğü ile görüşüldüğü takdirde yatırımın yapıldığı bölgede uygun, arsa, arazi, bina ve tesis olmak üzere yapılan sözleşme çerçevesinde kullanımınız için sağlanacaktır.

Faiz Desteği: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yatırım kredisi veren anlaşmalı bankalardan kullanacağınız yatırım kredilerinde her bölgeye göre değişkenlik gösteren yıllık indirgenmiş faiz oranını belirtir.

Gelir Vergisi Stopajı Desteği: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında sağlanan ve istihdam için asgari ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisi stopajı desteği yalnızca 6. Bölge için geçerli olacaktır ve 10 yıl süre ile bu destek sağlanacaktır

10 dakika da SGK'dan ne kadar alacağınız olduğunu öğrenin

Ücretsiz Analiz

Yukarı