Sigorta Teşvik Sistemi

7103 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 27.03.2018 tarihli Mükerrer Resmî Gazete yayınlanmıştır. İş ve sosyal güvenlik alanında birçok değişikliğin yer aldığı 7103 Sayılı Kanun’un istihdam arttırıcı teşvikler ve geriye yönelik teşviklerden yararlanma imkânını sağlamaktadır.

Bu kapsamda ilgili kanunun 70. maddesinin yürürlüğe girmesi ile birlikte takip eden ayın başından itibaren 1 ay içinde ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüklerine başvurarak geriye dönük teşvik, destek ve indirimlerden tüm işletmeler yararlanacaktır. 

Bu kanun, 6111 sayılı istihdamın teşvik edilmesi ve 687 sayılı KHK daki geriye dönük yararlandırılmamış SGK teşvikleri için geçerlidir.

22.04.2021 Tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 7316 kanun numaralı 10.Maddesi gereği geriye yönelik 6 aylık yararlanma hakkı 30.04.2021 tarihinde son bulmaktadır.

Bu kapsamda,  cari dönemde yapılan yüklemeler için, geriye dönük olarak düzeltme yapılamayacağı için, cari dönemdeki teşvik hesaplama ve yüklemelerinin eksiksiz olması önem taşımaktadır.

6 Aylık Geriye dönük teşviklerinizi Akkaş Group güvencesiyle, 30.04.2021 tarihine kadar ÜCRETSİZ olarak kontrol edelim ve sizlere iletelim.

“Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
Kanun teklifinin Nisan ayı içerisinde Resmi Gazete ’de yayımlanması durumunda 5510 sayılı Kanunun ek 17’nci maddesinin birinci fıkrasına göre geriye dönük teşviklerden 6 ay yararlanma hakkı 30.04.2021 tarihinde sona eriyor.”

Akkaş Şirketler Grubu, kurmuş olduğu  AKKAŞ STS (Sigorta Teşvik Sistemi)  ile SGK prim ve geriye dönük teşvik, destek ve indirimleri  ve Cari döneme ait  SGK teşvik konularında  hizmet vermektedir.

Öncelikli olarak firmanızın geriye dönük hak edişlerini bedelsiz olarak hesaplamaktayız. Bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz
 +90 541 520 55 40  +90 553 350 72 39

İlgili Kanun için tıklayınız
 
Sigorta prim teşvikleri detay özeti için tıklayınız
 

10 dakika da SGK'dan ne kadar alacağınız olduğunu öğrenin

Ücretsiz Analiz

Yukarı