Kalite Yönetim Sistemi Eğitimleri

Kalite Yönetim Sistemi Eğitimleri

Kalite Sistemi  Sistemi,   kuruluşların insan ve maddi kaynakları kullanarak amaçlarını etkili ve verimli şekilde kullanmasını sağlamaktadır. ISO kuruluşların kendilerine uydun bir  şekilde kalite güvence sistemine sahip olmaları için bir model sunmaktadır.  Kuruluşlar için bu modele uygunluk, pek çok ülke tarafından kabul edilmiştir. Model uygulandığında, kurumsal işleyişin kalite tabanlı örgütlenmesi için gereken tüm süreçlere dahil olunacak ve sistemin entegrasyonu ile birlikte uygulanabilirliği gerçekleşmiş olacaktır.

Bu Kapsamda Kalite Yönetim Sisteminin Amacı;

Tüm ürün kategorileri,  tüm sektörler ve her büyüklükteki kuruluşa uygulanabirliği ile TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standartı temel kavramları, sekiz temel prensip ile standart maddelerini yorumlayarak kuruluşların faaliyet alanı doğrultusunda en etkin şekilde yetkilendirilerek eğitim vermektir.

10 dakika da SGK'dan ne kadar alacağınız olduğunu öğrenin

Ücretsiz Analiz

Yukarı