• blog_24.jpg

* 5510 -25510, 16322, 26322 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARLAR UYARINCA UYGULANAN TEŞVİK

 

5510 -25510, 16322, 26322 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARLAR UYARINCA UYGULANAN TEŞVİK

 

Prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin; işveren hisselerinin tamamına veya Bakanlar Kurulunca istatistiki bölge birimleri sınıflandırması, kişi başına düşen milli gelir veya sosyoekonomik gelişmişlik düzeyleri dikkate alınmak suretiyle belirlenen illerde işveren hisseleri ile birlikte sigortalı hisselerinin tamamına kadar olan kısmı Ekonomi Bakanlığı bütçesinden karşılanmaktadır.

 

TEŞVİKTEN YARARLANMA ŞARTLARI

·       Aylık prim ve hizmet belgesi Kuruma yasal süresinde verilmiş olmalı,

·       Primler yasal süresi içinde ödenmeli,

·       Türkiye genelinde prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcunun olmaması,

·       Ekonomi Bakanlığınca düzenlenen teşvik belgesi alınmış olmalı,

·       Borcu varsa, bu borçlar yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş olmalı ve bu borçların zamanında ve düzenli bir şekilde ödenmesine devam edilmeli,

·       Teşvik belgesinin tamamlama vizesinin yapılmış olması (gemi yatırımları hariç),

·       Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmamalı, sahte sigortalı bildiriminde bulunulmamalı,

NOTLAR

·       İşyerinin 6 ncı bölgede kurulu olması halinde sigortalı ve işveren hissesi prim tutarının tamamı karşılanır.

·       5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlar teşvikten yararlanamaz. Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışan sigortalılardan ve yurtdışında çalıştırılan sigortalılardan dolayı da bu teşvikten yararlanılamayacaktır.

·       İlave 6 puanlık indirimle aynı dönem için uygulanmaz.

 

 

 

10 dakika da SGK'dan ne kadar alacağınız olduğunu öğrenin

Ücretsiz Analiz

Yukarı