Tübitak Destekleri

1501 - Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

 

Destek Üst Limiti YOKTUR
Kuruluş Bazlı Ön Kayıt Başvurusu Son Tarihi 30/10/2023 (Saat 23:59)
Çağrı Kapanış Tarihi 01/11/2023 (Saat 23:59)

 

Bu çağrı kapsamında, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların desteklenen projeleri ile firmaların;

 • Uluslararası rekabet güçlerinin artırılması ve uluslararası pazarı hedefleyen ürünlerin geliştirilmesi,
 • Yurtdışına bağımlı olunan teknolojilerde rekabetçi yerli teknolojilerin kazanılması
 • Güçlü ticarileşme potansiyeline sahip teknolojik ürünlerin geliştirilmesi
 • Ortaklı Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması,
 • Proje esaslı araştırma ‐ teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi,
 • Üniversite işbirliği ile Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması,

amaçlanmaktadır.

 • Çağrıya en fazla 24 ay süreli proje başvurusu yapılabilir.

 

1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

 

Destek Üst Limiti 2.400.000 TL
Kuruluş Bazlı Ön Kayıt Başvurusu Son Tarihi 16/10/2023 (Saat 23:59)
Çağrı Kapanış Tarihi 18/10/2023 (Saat 23:59)

 

Bu çağrı kapsamında, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların desteklenen projeleri ile firmaların;

 • Proje esaslı araştırma ‐ teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi,
 • Ar-Ge nitelikli yenilik faaliyetleri yapmaya özendirilmesi,
 • Ar-Ge ve yenilikçilik kültürünün yerleşmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunulması,
 • Ulusal/uluslararası pazarda rekabet güçlerinin artırılması,
 • Ortak ya da tek başına sistematik Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması,

amaçlanmaktadır.

1507 Programı için destek süresi proje bazında en fazla 18 aydır.

Programda hangi giderler desteklenir?

Programda aşağıdaki harcamalar kabul edilir.

 1. a) Personel giderleri
 2. b) Seyahat (yalnızca ekonomi sınıfı ulaşım) giderleri
 3. c) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri
 4. d) Ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları vebenzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri
 5. e) Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri
 6. f) Malzeme ve sarf giderleri

NOTLAR

Ortaklı olarak sunulan projelere ilave 5 puan verilecektir.

ÇAĞRI KAPSAMINDA, ÖNCELİKLİ VE KİLİT TEKNOLOJİLERDE AR-GE VE YENİLİK KONULARI, STRATEJİK VE İHTİYAÇ ODAKLI AR-GE VE YENİLİK KONULARI İLE AVRUPA YEŞİL MUTABAKATI VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUMA YÖNELİK AR-GE VE YENİLİK KONULARINDA SUNULAN PROJELERE ÖNCELİK VERİLECEKTİR.

İlgili konulara ulaşmak için ar-ge_ve_yenilik_konu_basliklari tıklayınız.

10 dakika da SGK'dan ne kadar alacağınız olduğunu öğrenin

Ücretsiz Analiz

Yukarı