GAP - İYİ TARIM UYGULAMALARI

İyi Tarım Uygulamaları

İyi tarım uygulamaları (GAP), uygulandığında güvenli ve sağlıklı tarım oluşturmak ve işlenmesi için özel yöntemler ve standartlardır.

1990'ların sonlarında Avrupa süpermarket zincirleri (Eurep)  ve onların önemli tedarikçileri tarafından oluşturulan İyi Tarım Uygulamaları (ITU) veya İngilizcesi Good Agricultural Practices (GAP)’ tır.
Temel amacı farklı tedarikçilerin isteklerini bir standart altında toplayarak çiftçilere ve tedarikçilere kolaylık sağlamaktır. Standart kullanılarak geliştirilen Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları (HACCP) yayınlanan kılavuzlar Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ve sertifikalar düzenleri ISO Guide 65'e göre yönetilmektedir

Uluslararası tarım ile ilgili olan bu önemli uygulamalar ve standartlar Türkiye’de de zorunlu hale gelmiştir. Ülkemizin zengin tarım kaynaklarını daha verimli kullanılması tarımda güçlü ülkeler arasına koyacaktır.
Tarım ürünleri kalitesi  hasat, depolama, ve uygun olan yerlerde, tarım ürünlerinin işlenmesi için kabul edilebilir protokollerin uygulanmasına bağlıdır. Hasat zamanında tarım ilaçları ve veteriner ilaçlar kullanılırken  için önceden hasat aralıkları ile ilgili kurallara uymak zorundadır. Gıda ürünleri alanı tasarlanmış ve bu iş için öngörülmüş olan sıcaklık ve nem uygun koşullar altında muhafaza edilmelidir.

İyi Tarım ürünleri (Itu) Sertifikasyon Süreci


Tarım ürünlerinde İtü Sertifikası iki şekilde olabilmektedir.

Bireysel Sertifikasyon; 

 Şahısların ve gerçek kişilerin bireysel olarak üretim yapmaları durumunda yapılmaktadır. Sertifika kapsamındaki ürün ile ilgili üretim sahası denetlenmektedir.

Grup Sertifikasyon;

Bir üretici grubu altında veya sözleşmeye dayalı olarak bir araya gelen şahısların oluşturduğu organizsayonlara verilen sertifikasyon programıdır. Grup sertifikasyonu yapılması halinde kontrol firması ile üretici firma arasında sözleşme yapılmaktadır.

10 dakika da SGK'dan ne kadar alacağınız olduğunu öğrenin

Ücretsiz Analiz

Yukarı