Pazar Araştırması Ve Pazara Giriş Desteği

09-Apr-2018 / 1250
Pazar Araştırması Ve Pazara Giriş Desteği

PazarAraştırması desteğiileyurtdışı ulaşım,konaklama, araçkiralama işlemlerininp’i ekonomi bakanlığı tarafından ödenir. 

*Seyahat başına en fazla 5000 ABD Doları destek verilir. 

*Şirketler yıllık en fazla 10 adet destek alabilir. 

*Fuar, sergi, konferans vb. organizasyonlara katılımlar destek kapsamına dâhil değildir. 

*Programda her ülke için ayrılan süre araştırma yapmak için makul süreler olmalıdır. Bu süreler pazarın büyüklüğüne göre değişebilmekle birlikte, yol hariç, minimum 2 gün maksimum 10 gün olabilir. 

* Her bir pazar araştırmasını en fazla ikişirket çalışanı(Şirketsahibi veya ortağı da çalışan sayılır) gerçekleştirebilir. * Pazar araştırmasının her bir günü için en az bir kuruluşla görüşme yapılmalıdır. Görüşme yapılmayan günler için (resmi tatil günleri hariç) konaklama bedeli ve araç kiralama ücreti karşılanmaz. 

* Harcama belgelerinde yer alan vergiler (KDV, VAT, city tax, sales tax, service tax, service fee, turizm vergisi vb.) ile her türlü resmi harçlar destek ödemesi kapsamındadır. * Bir pazar araştırma projesi kapsamında, araştırma tek bir ülkede yapılabileceği gibi, coğrafi konumu bakımından birbirine yakınlık gösteren kültürel, sosyal ve pazar özellikleri bakımından da birbirine benzer, ürün için potansiyel pazar niteliği olan 3 ülkede de yapılabilir. 

* Bir takvim yılı içerisinde aynı ülkeye yönelik en fazla 2 adet yurt dışı pazar araştırması gezisi desteklenir. *Her pazar araştırma gezisi dönüşünden itibaren 3 AY içerisinde gerekli belgeleri tamamlayıp ilgili birime teslim etme zorunluluğu vardır.

 *Konaklama faturasının Türkiye’deki bir seyahat acentesinden alınması halinde yurtdışında kalınan otelden araştırmacının kaç gece kalındığına dair yazının ibrazı zorunludur. Seyahat başlangıç günü ve hafta sonu tatil günü hariç olmak üzere, görüşme yapılmayan günler için konaklama bedeli ve araç kiralama ücreti desteklenmez. 

 A-ULAŞIM DESTEĞİ: 1. Türkiye’den araştırma yapmaya gidilecek ülkeye yalnızca bir defalık gidiş ve bir defalık dönüş maliyetini karşılamak üzere otobüs, ekonomi sınıfı olmak kaydıyla uçak, tren veya gemi bileti ücreti, 2. Gidilen ülkede şehirlerarası ve ülkeler arası ulaşımda kullanılan otobüs, ekonomi sınıfı uçak, tren ve gemi bileti ücretleri ile günlük 50 ABD Dolarını, proje başına da 500 ABD dolarını aşmamak kaydıyla araç kiralama ücreti, 

B- KONAKLAMA DESTEĞİ: Hedef ülkede araştırma yapılırken kalınacak süre içinde, araştırmacı başına günlük 150 ABD Doları karşılığını geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) gideri,destek kapsamındadır. 

Diğer Bilgiler: 1. Ulaşımın uçakla yapılması durumunda: a) Biletlerin aslı(biniş kartı) veya elektronik bilet b) Elektronik bilet olması durumunda bütün uçuşlara ait biniş kartları(Biniş kartlarının ibraz edilememesi durumunda ilgili havayolu şirketinden uçuşların gerçekleştirildiğine dair alınan yazı aslı gerekmektedir. Seyahat acentelerinden alınan yazılar kabul edilmemektedir.) c) Uçak biletlerinin seyahat acentesinden satın alınması durumunda acentenin düzenlediği ayrıntılı fatura (Ücretin belirtildiği ve fatura yerine geçen elektronik biletin gönderilmesi halinde fatura ibrazına gerek yoktur.) d) Ödemenin bankacılık kanalıyla yapıldığını gösteren belgenin aslı ya da ilgili banka tarafından onaylanmış örneği. 

2. Araç kiralama harcamasına ilişkin olarak: a) Araç Kiralama Faturası b) Ödemenin bankacılık kanalıyla yapıldığını gösteren belgenin aslı ya da ilgili banka tarafından onaylanmış örneği 

3. Uluslararası veya Şehirlerarası ulaşımın tren, gemi veya otobüs ile yapılması durumunda ulaşımda kullanılan bilet (Bilete ek olarak ödeme belgesi aranmaz.) Konaklamaharcamalarına ilişkinolarak: *Konaklama faturası otelden alındı ise; a) Oda-kahvaltı tutarını gösteren ayrıntılıfatura b) Ödemenin bankacılık kanalıyla yapıldığını gösteren belgenin aslı ya da ilgili banka tarafından onaylanmış örneği, *Konaklama faturası seyahat acentesinden alındı ise; a) Seyahat acentesinin düzenlediği ayrıntılı fatura (konaklayan kişi/kişiler, konaklanan otel ve tarih bilgileri ile gecelik konaklama bedelini gösteren) onaylanmış örneği b) Yurt dışında kalınan otelden alınacak konaklayanların isimlerini ve konaklama tarihlerini içeren yazı c) Seyahat acentesine yapılan ödemenin bankacılık kanalıyla yapıldığını gösteren belgenin aslı ya da ilgili banka tarafından onaylanmış örneği.

Etiketler:

10 dakika da SGK'dan ne kadar alacağınız olduğunu öğrenin

Ücretsiz Analiz

Yukarı